Mały Staw jest jednym ze zbiorników retencyjnych dla wód opadowych z powierzchni parku. Aby mógł w pełni spełniać swoją funkcję wymagane były prace, takie jak:

– oczyszczenie dna stawu z zalegających odpadów i osadów dennych,

– demontaż płyt brzegowych i zastąpienie ich kamieniem naturalnym,

– naprawa i uszczelnienie betonowej rury znajdującej się na brzegu zbiornika,

– nawiezienie 20 cm ziemi na brzeg skarp,

– nasadzenie 66 sztuk krzewów, 1098 bylin oraz 14 sztuk traw zgodnie z projektem,

– usuniecie starej balustrady i osadzenie nowej.

O PROJEKCIE
+

Rewitalizacja Parku Planty: przywrócenie zdolności retencyjnej Małego Stawu

Mały Staw jest jednym ze zbiorników retencyjnych dla wód opadowych z powierzchni parku. Aby mógł w pełni spełniać swoją funkcję wymagane były prace, takie jak:

– oczyszczenie dna stawu z zalegających odpadów i osadów dennych,

– demontaż płyt brzegowych i zastąpienie ich kamieniem naturalnym,

– naprawa i uszczelnienie betonowej rury znajdującej się na brzegu zbiornika,

– nawiezienie 20 cm ziemi na brzeg skarp,

– nasadzenie 66 sztuk krzewów, 1098 bylin oraz 14 sztuk traw zgodnie z projektem,

– usuniecie starej balustrady i osadzenie nowej.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.