Wspólnie stwórzmy
zielony Mikołów

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie
Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne:
ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych
pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej
oraz obszaru Morza Bałtyckiego.

O PROJEKCIE
+

Zastanawiałeś się jak możesz
pomóc
swojemu miastu?

Z pomocą przychodzi projekt Mikołów dla Klimatu

W dobie dynamicznego rozwoju i zachodzących zmian klimatycznych, miasta oraz ich mieszkańcy stoją przed wieloma wyzwaniami. Są to m.in. nadmiar lub niedobór wody, obecność miejskiej wyspy ciepła czy coraz większe zanieczyszczenie powietrza.

+40 898

mieszkańców miasta skorzysta z działań projektowych

+10

szkół podstawowych zostanie objętych warsztatami

+14

nowych inwestycji zostanie przeprowadzonych na terenie miasta

DZIAŁANIA

Jakie działania podejmujemy, aby
stworzyć błękitno-zielony Mikołów?

Ikona adaptacja

Działania z zakresu adaptacji
obejmują m.in.:

  1. Urządzanie zielonych przestrzeni publicznych.
  2. Integracje zieleni z infrastrukturą miejską.
  3. Upowszechnianie błękitno-zielonych rozwiązań w gospodarce wodami deszczowymi.
Ikona mitygacja

Działania z zakresu mitygacji
obejmują m.in.:

  1. Promowanie jazdy na rowerze jako alternatywy dla samochodów oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w gospodarce komunalnej w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.
  2. Zwiększanie liczby drzew przy szlakach komunikacyjnych i w centrum miasta, które absorbują dwutlenek węgla z powietrza.
  3. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w mieście poprzez rewitalizację i tworzenie systemu zieleni miejskiej.

Projekt jest kompleksowym
działaniem edukacyjnym
oraz inwestycyjnym

01

Błękitno-Zielone Miasto

warsztaty, seminaria, konferencje i konkursy, skierowane do mieszkańców

Przekierowanie do miasto

02

Błękitno-Zielona Szkoła

warsztaty i konkursy skierowane do uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli

Przekierowanie do szkoła

03

Błękitno-Zielone Inwestycje

14 zadań mających na celu zwiększenie jakości i spójności sieci błękitno-zielonej infrastruktury w mieście

Przekierowanie do inwestycje
EFEKT PROGRAMU

Zakładane efekty programu:

  • Zwiększenie potencjału adaptacyjnego, retencji wody i wykorzystania deszczówki;
  • Zmniejszenie ryzyka lokalnych powodzi, uciążliwości upałów i efektu miejskiej wyspy ciepła;
  • Poprawa komfortu przebywania w przestrzeni publicznej;
  • Zwiększenie świadomości ekologicznej i aktywności społecznej mieszkańców.
CO ZWALCZAMY?

Jakie problemy zamierzamy rozwiązać?

Braku infrastruktury drogowej i rekreacyjnej (jakościowej i ilościowej) i miejsc parkingowych;

Strzałka w dół 1

Braku spójnej sieci BZI, zmniejszania bioróżnorodności, usług ekosystemów miejskich oraz nieefektywnej gospodarki wodnej;

Strzałka w dół 2

Lęku przed kosztami/ograniczeniami oraz braku poczucia bezpieczeństwa.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Skorzystaj z naszego doświadczenia i zapoznaj się z praktycznymi informacjami

Wzbogacenie wielokondygnacyjnego systemu roślinności parkowej o gatunki rodzime photo

Wzbogacenie wielokondygnacyjnego systemu roślinności parkowej o gatunki rodzime

Park Planty zyskał nowe rośliny, bardzo potrzebne krzewy oraz byliny. W wyniku nasadzeń krzewów zyskujemy […]

WIĘCEJ
Park Trzech Pokoleń photo

Park Trzech Pokoleń

Pierwotnie przestrzeń była użytkowana główne przez mieszkańców okolicznych zabudowań. Pierwsze prace polegały na rozbiórce istniejących […]

WIĘCEJ
Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 1 photo

Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 1

Komunikat 1 dot. konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej […]

WIĘCEJ
Zielony parking przy ul. Więcka photo

Zielony parking przy ul. Więcka

Parking przy ul. Więcka został przeorganizowany. Dzięki zastosowaniu płyt typu YOUMBA oraz geo-graty powierzchnia została […]

WIĘCEJ
Rewitalizacja Parku Planty: wzbogacenie składu gatunkowego roślin brzegowych photo

Rewitalizacja Parku Planty: wzbogacenie składu gatunkowego roślin brzegowych

Duży Staw w Parku Planty zyskał nie tylko fontannę napowietrzającą, ale również nową, wzbogaconą w […]

WIĘCEJ
Rewitalizacja Parku Planty: przywrócenie zdolności retencyjnej Małego Stawu photo

Rewitalizacja Parku Planty: przywrócenie zdolności retencyjnej Małego Stawu

Mały Staw jest jednym ze zbiorników retencyjnych dla wód opadowych z powierzchni parku. Aby mógł […]

WIĘCEJ
Rozszczelnienie alejek w Parku Planty photo

Rozszczelnienie alejek w Parku Planty

Park Planty w Mikołowie jest wpisany do rejestru zabytków, ochronie podlegają: Oznacza to, że prowadząc […]

WIĘCEJ
Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 1 photo

Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 1

Komunikat 1 dot. konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej […]

WIĘCEJ
Trzy gry mobilne! photo

Trzy gry mobilne!

Zapraszamy do udziału w trzech grach mobilnych! Przed startem gry należy: Na starcie gry W […]

WIĘCEJ
Odgłosy Doliny – Rowerowa Gra Mobilna photo

Odgłosy Doliny – Rowerowa Gra Mobilna

Pierwszych 50 śmiałków ruszyło na spotkanie z Duchem Lasu! Premiera odbyła się 23 lipca 2023 […]

WIĘCEJ
Zielona przygoda w Ogrodzie Czerwonym photo

Zielona przygoda w Ogrodzie Czerwonym

Premiera gry odbyła się 16 lipca 2023 roku. Dla 11 zespołów niestraszny był upał i […]

WIĘCEJ
Wizyta studyjna photo

Wizyta studyjna

W dniach 25-27 czerwca 2023 roku mieliśmy niezwykłą okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej w Liechtensteinie. […]

WIĘCEJ
Zostań urbanistą przyszłości! photo

Zostań urbanistą przyszłości!

Premiera gry odbyła się 17 czerwca 2023. W rozgrywce wzięło udział 36 graczy. Wszystkie drużyny […]

WIĘCEJ
Przywrócenie pojemności retencyjnej STAW W MOKREM photo

Przywrócenie pojemności retencyjnej STAW W MOKREM

W Mokrem, przy ulicy Zamkowej, znajduje się park utworzony w XIX wieku. Zachował się tam […]

WIĘCEJ
Rewitalizacja Parku Planty: FONTANNA NAPOWIETRZAJĄCA photo

Rewitalizacja Parku Planty: FONTANNA NAPOWIETRZAJĄCA

Na terenie Parku Planty znajdują się dwa stawy retencyjne; na większym z nich ukończono montaż […]

WIĘCEJ
Nasadzenia i Pielęgnacja Drzew: PIELĘGNACJA STARODRZEWU photo

Nasadzenia i Pielęgnacja Drzew: PIELĘGNACJA STARODRZEWU

Myśląc o pielęgnacji drzew najczęściej myślimy o ich przycinaniu, jednak zakres prac powinien być o […]

WIĘCEJ
Tworzenie nowych terenów zielonych: PARK KIESZONKOWY photo

Tworzenie nowych terenów zielonych: PARK KIESZONKOWY

Czym są parki kieszonkowe? Latami bezrefleksyjnie zabudowywaliśmy każdy dostępny w miastach metr. Nadszedł jednak czas […]

WIĘCEJ
Rozwiązania OZE: ZIELONE ŁADOWARKI photo

Rozwiązania OZE: ZIELONE ŁADOWARKI

Zielone ładowarki to banki energii, wyposażone w panel fotowoltaiczny oraz akumulator żelowy. Każda posiada 3 […]

WIĘCEJ
Rozwiązania OZE: HYBRYDOWE LAMPY LED photo

Rozwiązania OZE: HYBRYDOWE LAMPY LED

Trzy hybrydowe lampy LED zostały ustawione na ulicy Polnej i Podgórnej w Mikołowie. Na jakiej […]

WIĘCEJ
Nasadzenia i pielęgnacja drzew: nasadzenia przy CENTRUM PRZESIADKOWYM photo

Nasadzenia i pielęgnacja drzew: nasadzenia przy CENTRUM PRZESIADKOWYM

Przebudowane Centrum Przesiadkowe w Mikołowie zyskało 35 sztuk lip drobnolistych. Są to piękne i okazałe […]

WIĘCEJ
ARCHIWUM WPISÓW
KONTAKT
Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.