Wspólnie stwórzmy
zielony Mikołów

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie
Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne:
ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych
pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej
oraz obszaru Morza Bałtyckiego.

O PROJEKCIE
+

Zastanawiałeś się jak możesz
pomóc
swojemu miastu?

Z pomocą przychodzi projekt Mikołów dla Klimatu

W dobie dynamicznego rozwoju i zachodzących zmian klimatycznych, miasta oraz ich mieszkańcy stoją przed wieloma wyzwaniami. Są to m.in. nadmiar lub niedobór wody, obecność miejskiej wyspy ciepła czy coraz większe zanieczyszczenie powietrza.

+40 898

mieszkańców miasta skorzysta z działań projektowych

+10

szkół podstawowych zostanie objętych warsztatami

+14

nowych inwestycji zostanie przeprowadzonych na terenie miasta

DZIAŁANIA

Jakie działania podejmujemy, aby
stworzyć błękitno-zielony Mikołów?

Ikona adaptacja

Działania z zakresu adaptacji
obejmują m.in.:

 1. Urządzanie zielonych przestrzeni publicznych.
 2. Integracje zieleni z infrastrukturą miejską.
 3. Upowszechnianie błękitno-zielonych rozwiązań w gospodarce wodami deszczowymi.
Ikona mitygacja

Działania z zakresu mitygacji
obejmują m.in.:

 1. Promowanie jazdy na rowerze jako alternatywy dla samochodów oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w gospodarce komunalnej w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.
 2. Zwiększanie liczby drzew przy szlakach komunikacyjnych i w centrum miasta, które absorbują dwutlenek węgla z powietrza.
 3. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w mieście poprzez rewitalizację i tworzenie systemu zieleni miejskiej.

Projekt jest kompleksowym
działaniem edukacyjnym
oraz inwestycyjnym

01

Błękitno-Zielone Miasto

warsztaty, seminaria, konferencje i konkursy, skierowane do mieszkańców

Przekierowanie do miasto

02

Błękitno-Zielona Szkoła

warsztaty i konkursy skierowane do uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli

Przekierowanie do szkoła

03

Błękitno-Zielone Inwestycje

14 zadań mających na celu zwiększenie jakości i spójności sieci błękitno-zielonej infrastruktury w mieście

Przekierowanie do inwestycje
EFEKT PROGRAMU

Zakładane efekty programu:

 • Zwiększenie potencjału adaptacyjnego, retencji wody i wykorzystania deszczówki;
 • Zmniejszenie ryzyka lokalnych powodzi, uciążliwości upałów i efektu miejskiej wyspy ciepła;
 • Poprawa komfortu przebywania w przestrzeni publicznej;
 • Zwiększenie świadomości ekologicznej i aktywności społecznej mieszkańców.
CO ZWALCZAMY?

Jakie problemy zamierzamy rozwiązać?

Braku infrastruktury drogowej i rekreacyjnej (jakościowej i ilościowej) i miejsc parkingowych;

Strzałka w dół 1

Braku spójnej sieci BZI, zmniejszania bioróżnorodności, usług ekosystemów miejskich oraz nieefektywnej gospodarki wodnej;

Strzałka w dół 2

Lęku przed kosztami/ograniczeniami oraz braku poczucia bezpieczeństwa.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Skorzystaj z naszego doświadczenia i zapoznaj się z praktycznymi informacjami

Wydawnictwa photo

Wydawnictwa

W trakcie realizacji projektu wydaliśmy 5 publikacji, które są dystrybuowane wśród mieszkańców Mikołowa oraz osób, […]

WIĘCEJ
Ścieżka pieszo-rowerowa photo

Ścieżka pieszo-rowerowa

Ścieżka pieszo-rowerowa połączyła dwa sołectwa: Mokre i Bujaków. Wzdłuż całej, około 3,5-kilometrowej ścieżki, nasadzono drzewa, […]

WIĘCEJ
Zielona, terenowa sala edukacyjna photo

Zielona, terenowa sala edukacyjna

Drewniana sala edukacyjna została postawiona na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Ta imponująca konstrukcja składa się […]

WIĘCEJ
Odnowienie i wzmocnienie systemu retencji wód, zagospodarowanie wód deszczowych i wsparciebioróżnorodności w przestrzeni ŚOB photo

Odnowienie i wzmocnienie systemu retencji wód, zagospodarowanie wód deszczowych i wsparciebioróżnorodności w przestrzeni ŚOB

Realizacja tej wieloaspektowej inwestycji trwała kilka miesięcy. Jej efekty nie są wizualnie spektakularne, natomiast wartość […]

WIĘCEJ
Pergole zacieniające photo

Pergole zacieniające

Na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego, w okolicy placu zabaw, zostały postawione dwie pergole ażurowe. Każda […]

WIĘCEJ
Zielone przystanki photo

Zielone przystanki

Pasażerowie czekający na autobusy mogą już korzystać z 5 nowych wiat przystankowych, nie bez podstaw […]

WIĘCEJ
Zielony parking przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym photo

Zielony parking przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym

Przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym przebudowano parking ogólnodostępny przeznaczony dla samochodów osobowych oraz autokarów. Nie jest […]

WIĘCEJ
Tworzenie nowych terenów zielonych: OGRÓD DESZCZOWY photo

Tworzenie nowych terenów zielonych: OGRÓD DESZCZOWY

Ogrody deszczowe w dużym stopniu pomagają w retencji wody. Taki ogród nie tylko wyłapuje deszczówkę, […]

WIĘCEJ
Konferencja zamykająca projekt – relacja photo

Konferencja zamykająca projekt – relacja

W dniach 10-12 kwietnia 2024 roku odbyła się konferencja podsumowywująca projekt. 10.04.2024 Pierwszy dzień konferencji […]

WIĘCEJ
Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 3 photo

Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 3

W sprawie konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w mieście” Szanowni […]

WIĘCEJ
Nasadzenia i Pielęgnacja Drzew: ZACIENIENIE PŁYTY RYNKU photo

Nasadzenia i Pielęgnacja Drzew: ZACIENIENIE PŁYTY RYNKU

Na rynku w Mikołowie pojawiło się 17 lip drobnolistnych, są również nowe rabaty obsadzone różami […]

WIĘCEJ
Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 2 photo

Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 2

W sprawie konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w mieście” Szanowni […]

WIĘCEJ
Fotowoltaika na dachu stróżówki photo

Fotowoltaika na dachu stróżówki

Przy wjeździe do Śląskiego Ogrodu Botanicznego znajduje się budynek stróżówki, na dachu którego zamontowanych zostało […]

WIĘCEJ
Wzbogacenie wielokondygnacyjnego systemu roślinności parkowej o gatunki rodzime photo

Wzbogacenie wielokondygnacyjnego systemu roślinności parkowej o gatunki rodzime

Park Planty zyskał nowe rośliny, bardzo potrzebne krzewy oraz byliny. W wyniku nasadzeń krzewów zyskujemy […]

WIĘCEJ
Park Trzech Pokoleń photo

Park Trzech Pokoleń

Pierwotnie przestrzeń była użytkowana główne przez mieszkańców okolicznych zabudowań. Pierwsze prace polegały na rozbiórce istniejących […]

WIĘCEJ
Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 1 photo

Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 1

Komunikat 1 dot. konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej […]

WIĘCEJ
Zielony parking przy ul. Więcka photo

Zielony parking przy ul. Więcka

Parking przy ul. Więcka został przeorganizowany. Dzięki zastosowaniu płyt typu YOUMBA oraz geo-graty powierzchnia została […]

WIĘCEJ
Rewitalizacja Parku Planty: wzbogacenie składu gatunkowego roślin brzegowych photo

Rewitalizacja Parku Planty: wzbogacenie składu gatunkowego roślin brzegowych

Duży Staw w Parku Planty zyskał nie tylko fontannę napowietrzającą, ale również nową, wzbogaconą w […]

WIĘCEJ
Rewitalizacja Parku Planty: przywrócenie zdolności retencyjnej Małego Stawu photo

Rewitalizacja Parku Planty: przywrócenie zdolności retencyjnej Małego Stawu

Mały Staw jest jednym ze zbiorników retencyjnych dla wód opadowych z powierzchni parku. Aby mógł […]

WIĘCEJ
Rozszczelnienie alejek w Parku Planty photo

Rozszczelnienie alejek w Parku Planty

Park Planty w Mikołowie jest wpisany do rejestru zabytków, ochronie podlegają: Oznacza to, że prowadząc […]

WIĘCEJ
ARCHIWUM WPISÓW
KONTAKT
Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.