03
Błękitno-Zielone
Inwestycje

O PROJEKCIE
+

Pomóż nam wykonać 14 zadań mających na celu zwiększenie jakości i spójności sieci błękitno-zielonej infrastruktury w mieście

Chechbox
Photo 1

Data inwestycji: 31.12.2023

Zielony Parking przy ul. Więcka

Parking wykonany z materiałów zapewniających wsiąkanie wód opadowych oraz nawadnianie okolicznych roślin.

01

02

Photo 2

Data inwestycji: 31.12.2023

Zielone przystanki

Postawionych zostanie 5 wiat przystankowych z zielonymi dachami oraz odprowadzeniem nadmiaru wód deszczowych i nasadzeniami roślin wokół. Dzięki wprowadzeniu elementów zazieleniających wraz z rozwiązaniami zwiększającymi retencję wody opadowej zniwelowany zostanie efekt miejskiej wyspy ciepła.

Chechbox
Chechbox
Photo 3

Data inwestycji: 31.12.2022

Uzupełnienie elementów zieleni i rozwiązania OZE

Promocja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zminimalizowania problemów technicznych infrastruktury miejskiej. Oświetlenie OZE zostanie zamontowane w 3 lokalizacjach, w skład zestawu wejdą panele fotowoltaiczne. 8 zielonych ładowarek będzie również zasilanych poprzez panele fotowoltaiczne.

03

04

Photo 4

Data inwestycji: 31.12.2023

Park Trzech Pokoleń

Stworzenie nowego parku poprzez zagospodarowanie nieużytków, wzbogacenie szaty roślinnej przy użyciu rodzimych gatunków stanowiących bazę pokarmową i schronienie dla zwierząt. Planowane jest zwiększenie retencji wody dzięki czynnej ochronie siedlisk podmokłych i renaturyzację niewielkiego strumienia.

Chechbox

06

Photo 6

Data inwestycji: 31.10.2023

Rewitalizacja i tworzenie nowych terenów zielonych

Stworzenie nowych terenów zieleni oraz przebudowa istniejących poprzez wykonanie: łąki miejskiej, rabat miododajnych, ogrodu deszczowego oraz parku kieszonkowego.

Chechbox
Chechbox
Photo 7

Data inwestycji: 31.10.2023

Nasadzenia i pielęgnacja drzew

W celu zmniejszenia uciążliwości upałów oraz zredukowania efektu miejskiej wyspy ciepła zostaną nasadzone drzewa przy centrum przesiadkowym , a także zacieniona zostanie płyta rynku poprzez posadzenie 17 nowych drzew z zapewnieniem im systemu nawadniania. Wykonana zostanie również pielęgnacja starodrzewu.

07

08

Photo 8

Data inwestycji: 31.12.2023

Ścieżka Rowerowa

Ścieżka pieszo-rowerowa biegnie od skrzyżowania w Mokrem do Bujakowa, jej długość to około 3,5 kilometra. Wzdłuż ścieżki zostanie nasadzonych 350 drzew i 1600 krzewów, powstaną również trzy zacienione miejsca postojowe. Aby spowolnić spływ powierzchniowy i zwiększyć retencję zastosowane zostaną rowy i niecki, a wzdłuż ścieżki powstaną mokradła i ogrody deszczowe. Dodatkowo 1200 m2 powierzchni zostanie obsiane rodzimymi bylinami i trawami, co również pozytywnie wpłynie na gospodarkę wodną.

Chechbox
Chechbox
Photo 9

Data inwestycji: 31.03.2024

Odnowienie i wzmocnienie systemu retencji wody , zagospodarowanie wód deszczowych i wzmocnienie bioróżnorodności w przestrzeni Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Zadanie obejmuje: odtworzenie retencji w rowach odbierających wody deszczowe, odnowienie stawów hydrofitowych, stworzenie muldy retencyjnej z przelewem do nowego zbiornika podziemnego, rowy filtracyjno-infiltracyjne odbierające wodę z nowych zbiorników astatycznych do odnowionego stawu, odtworzenie siedlisk.

09

10

Photo 10

Data inwestycji: 31.03.2024

Zielony parking przy ŚOB

Wykorzystanie powierzchni parkingowej do podczyszczenia i zagospodarowania wód deszczowych, z równoczesnym wykreowaniem walorów estetycznych i zwiększeniem komfortu korzystania z parkingu.

Chechbox
Chechbox
Photo 11

Data inwestycji: 31.12.2023

Fotowoltaika

Na budynku stróżówki zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.

11

12

Photo 12

Data inwestycji: 31.03.2024

Zielona terenowa sala edukacyjna

Stworzenie miejsca edukacyjnego oraz sprzyjającego aktywizacji lokalnej społeczności: drewniana altana będzie miała zielony dach z odprowadzeniem nadmiaru wód deszczowych do gruntu oraz zbiornika podziemnego; pomieści 80 osób.

Chechbox
Chechbox
Photo 13

Data inwestycji: 31.04.2024

Pergole nad chodnikami

Wykonane podpory zostaną obsadzone przez pnącza, dzięki czemu zostanie zmniejszone odczuwanie upałów oraz zwiększona różnorodność gatunków. Pergole powstaną w okolicy placu zabaw.

13

14

Photo 14

Data inwestycji: 31.12.2023

Przywrócenie pojemności retencyjnej i walorów krajobrazowych XIX-wiecznego stawu w Parku w Mokrem

Odmulenie stawu parkowego, dzięki któremu nadmiar wody nie będzie przelewać się do rowu odwadniającego i dalej do potoku Promna, zagrażając podtopieniem sąsiadujących nieruchomości.

Chechbox
Photo 1

01

Data inwestycji: 31.12.2023

Zielony Parking przy ul. Więcka

Parking wykonany z materiałów zapewniających wsiąkanie wód opadowych oraz nawadnianie okolicznych roślin.

Chechbox
Photo 2

02

Data inwestycji: 31.12.2023

Zielone przystanki

Postawionych zostanie 5 wiat przystankowych z zielonymi dachami oraz odprowadzeniem nadmiaru wód deszczowych i nasadzeniami roślin wokół. Dzięki wprowadzeniu elementów zazieleniających wraz z rozwiązaniami zwiększającymi retencję wody opadowej zniwelowany zostanie efekt miejskiej wyspy ciepła.

Chechbox
Photo 3

03

Data inwestycji: 31.12.2022

Uzupełnienie elementów zieleni i rozwiązania OZE

Promocja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zminimalizowania problemów technicznych infrastruktury miejskiej. Oświetlenie OZE zostanie zamontowane w 3 lokalizacjach, w skład zestawu wejdą panele fotowoltaiczne. 8 zielonych ładowarek będzie również zasilanych poprzez panele fotowoltaiczne.

Chechbox
Photo 4

04

Data inwestycji: 31.12.2023

Park Trzech Pokoleń

Stworzenie nowego parku poprzez zagospodarowanie nieużytków, wzbogacenie szaty roślinnej przy użyciu rodzimych gatunków stanowiących bazę pokarmową i schronienie dla zwierząt. Planowane jest zwiększenie retencji wody dzięki czynnej ochronie siedlisk podmokłych i renaturyzację niewielkiego strumienia.

Chechbox
Photo 6

06

Data inwestycji: 31.10.2023

Rewitalizacja i tworzenie nowych terenów zielonych

Stworzenie nowych terenów zieleni oraz przebudowa istniejących poprzez wykonanie: łąki miejskiej, rabat miododajnych, ogrodu deszczowego oraz parku kieszonkowego.

Chechbox
Photo 7

07

Data inwestycji: 31.10.2023

Nasadzenia i pielęgnacja drzew

W celu zmniejszenia uciążliwości upałów oraz zredukowania efektu miejskiej wyspy ciepła zostaną nasadzone drzewa przy centrum przesiadkowym , a także zacieniona zostanie płyta rynku poprzez posadzenie 17 nowych drzew z zapewnieniem im systemu nawadniania. Wykonana zostanie również pielęgnacja starodrzewu.

Chechbox
Photo 8

08

Data inwestycji: 31.12.2023

Ścieżka Rowerowa

Ścieżka pieszo-rowerowa biegnie od skrzyżowania w Mokrem do Bujakowa, jej długość to około 3,5 kilometra. Wzdłuż ścieżki zostanie nasadzonych 350 drzew i 1600 krzewów, powstaną również trzy zacienione miejsca postojowe. Aby spowolnić spływ powierzchniowy i zwiększyć retencję zastosowane zostaną rowy i niecki, a wzdłuż ścieżki powstaną mokradła i ogrody deszczowe. Dodatkowo 1200 m2 powierzchni zostanie obsiane rodzimymi bylinami i trawami, co również pozytywnie wpłynie na gospodarkę wodną.

Chechbox
Photo 9

09

Data inwestycji: 31.03.2024

Odnowienie i wzmocnienie systemu retencji wody , zagospodarowanie wód deszczowych i wzmocnienie bioróżnorodności w przestrzeni Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Zadanie obejmuje: odtworzenie retencji w rowach odbierających wody deszczowe, odnowienie stawów hydrofitowych, stworzenie muldy retencyjnej z przelewem do nowego zbiornika podziemnego, rowy filtracyjno-infiltracyjne odbierające wodę z nowych zbiorników astatycznych do odnowionego stawu, odtworzenie siedlisk.

Chechbox
Photo 10

10

Data inwestycji: 31.03.2024

Zielony parking przy ŚOB

Wykorzystanie powierzchni parkingowej do podczyszczenia i zagospodarowania wód deszczowych, z równoczesnym wykreowaniem walorów estetycznych i zwiększeniem komfortu korzystania z parkingu.

Chechbox
Photo 11

11

Data inwestycji: 31.12.2023

Fotowoltaika

Na budynku stróżówki zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Chechbox
Photo 12

12

Data inwestycji: 31.03.2024

Zielona terenowa sala edukacyjna

Stworzenie miejsca edukacyjnego oraz sprzyjającego aktywizacji lokalnej społeczności: drewniana altana będzie miała zielony dach z odprowadzeniem nadmiaru wód deszczowych do gruntu oraz zbiornika podziemnego; pomieści 80 osób.

Chechbox
Photo 13

13

Data inwestycji: 31.04.2024

Pergole nad chodnikami

Wykonane podpory zostaną obsadzone przez pnącza, dzięki czemu zostanie zmniejszone odczuwanie upałów oraz zwiększona różnorodność gatunków. Pergole powstaną w okolicy placu zabaw.

Chechbox
Photo 14

14

Data inwestycji: 31.12.2023

Przywrócenie pojemności retencyjnej i walorów krajobrazowych XIX-wiecznego stawu w Parku w Mokrem

Odmulenie stawu parkowego, dzięki któremu nadmiar wody nie będzie przelewać się do rowu odwadniającego i dalej do potoku Promna, zagrażając podtopieniem sąsiadujących nieruchomości.

Chechbox
Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.