Realizacja tej wieloaspektowej inwestycji trwała kilka miesięcy. Jej efekty nie są wizualnie spektakularne, natomiast wartość dla przyrody jest nieoceniona. Stworzenie systemu bioretencji wód opadowych na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego ma na celu spowolnienie przepływu wód opadowych poprzez ich przekierowanie i rozprowadzenie na obszary stanowiące elementy systemu bioretencji (m.in. zbiorniki astatyczne, ogrody deszczowe, mokradła), a następnie zebranie nadmiaru wód w zbiornikach podziemnych. Prace zostały podzielone pomiędzy trzy ogrody: Ogród Żółty przy ulicy Sosnowej, Ogród Czerwony przy ulicy Grudniowej oraz Zielony przy ulicy Golfowej.

Ogród Żółty

1. Zaprojektowano i wykonano instalację dla bezpośredniego zagospodarowania wody deszczowej:

  • ogród deszczowy ze szczelnym dnem i przelewem do podziemnego zbiornika,
  • ogród deszczowy z dnem nieuszczelnionym poprzedzony podziemnym zbiornikiem.

2. Wykonano trzy zbiorniki astatyczne w postaci muldy retencyjnej, niecki retencyjnej i suchego zbiornika przechwytujący nadmiar wody deszczowej z terenu Sośniej Góry oraz rowu filtracyjno- infiltracyjnego odprowadzającego nadmiar wody z muldy i niecki retencyjnej w stronę suchego zbiornika trawiastego oraz rowu odwadniającego, z trzeciego ze zbiorników, do odnawianego stawu hydrofitowego.

3. Odnowiono staw hydrofitowy znajdujący się u podnóża Sośniej Góry.

4. Zainstalowano dwa podziemne, betonowe zbiorniki na deszczówkę.

Ogród Czerwony

Zaprojektowano i wykonano zbiornik astatyczny w formie niecki retencyjno-infiltracyjnej.

Ogród Zielony

Odtworzono morałową funkcję łęgu przez zaprojektowanie i wykonanie niskich piętrzeń
wodę na około 50-metrowym odcinku rowu melioracyjnego.

O PROJEKCIE
+

Odnowienie i wzmocnienie systemu retencji wód, zagospodarowanie wód deszczowych i wsparciebioróżnorodności w przestrzeni ŚOB

Realizacja tej wieloaspektowej inwestycji trwała kilka miesięcy. Jej efekty nie są wizualnie spektakularne, natomiast wartość dla przyrody jest nieoceniona. Stworzenie systemu bioretencji wód opadowych na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego ma na celu spowolnienie przepływu wód opadowych poprzez ich przekierowanie i rozprowadzenie na obszary stanowiące elementy systemu bioretencji (m.in. zbiorniki astatyczne, ogrody deszczowe, mokradła), a następnie zebranie nadmiaru wód w zbiornikach podziemnych. Prace zostały podzielone pomiędzy trzy ogrody: Ogród Żółty przy ulicy Sosnowej, Ogród Czerwony przy ulicy Grudniowej oraz Zielony przy ulicy Golfowej.

Ogród Żółty

1. Zaprojektowano i wykonano instalację dla bezpośredniego zagospodarowania wody deszczowej:

  • ogród deszczowy ze szczelnym dnem i przelewem do podziemnego zbiornika,
  • ogród deszczowy z dnem nieuszczelnionym poprzedzony podziemnym zbiornikiem.

2. Wykonano trzy zbiorniki astatyczne w postaci muldy retencyjnej, niecki retencyjnej i suchego zbiornika przechwytujący nadmiar wody deszczowej z terenu Sośniej Góry oraz rowu filtracyjno- infiltracyjnego odprowadzającego nadmiar wody z muldy i niecki retencyjnej w stronę suchego zbiornika trawiastego oraz rowu odwadniającego, z trzeciego ze zbiorników, do odnawianego stawu hydrofitowego.

3. Odnowiono staw hydrofitowy znajdujący się u podnóża Sośniej Góry.

4. Zainstalowano dwa podziemne, betonowe zbiorniki na deszczówkę.

Ogród Czerwony

Zaprojektowano i wykonano zbiornik astatyczny w formie niecki retencyjno-infiltracyjnej.

Ogród Zielony

Odtworzono morałową funkcję łęgu przez zaprojektowanie i wykonanie niskich piętrzeń
wodę na około 50-metrowym odcinku rowu melioracyjnego.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.