W sprawie konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w mieście”

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Mikołów dla Klimatu”, która odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2024 roku. Konferencja będzie wyjątkową okazją do zapoznania się z osiągnięciami i wnioskami płynącymi z realizacji projektu, a także do dyskusji o przyszłości zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w naszym regionie.

Dzień 1 – Podsumowanie projektu „Mikołów dla Klimatu”.

Data: 10 kwietnia 2024 roku
Godzina: 10.30-16.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna, ul. Karola Miarki 5, 43-190 Mikołów

Program pierwszego dnia konferencji obejmuje sesje panelowe podsumowujące realizację projektu.

Dzień 2 – Konferencja popularno-naukowa nt. Rozwiązań z zakresu Błękitno-Zielonej Infrastruktury.

Data: 11 kwietnia 2024 roku
Godzina: 09.00-16.00
Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej, ul. Rynek 2, 43-190 Mikołów

Drugi dzień przewiduje sesje panelowe poświęcone błękitno-zielonej infrastrukturze oraz wyjście terenowe w celu zobaczenia inwestycji zrealizowanych w ramach projektu.

Dzień 3 – Szkolenie: Wybrane zagadnienia merytoryczne oraz formalno-prawne dotyczące inwentaryzowania dendroflory.

Data: 12 kwietnia 2024 roku
Godzina: 09.00-16.00
Miejsce: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

Ostatni dzień konferencji poświęcony będzie szkoleniu z zakresu inwentaryzowania drzew i krzewów, obejmującym część wykładową oraz praktyczną pracę w terenie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych adaptacją klimatyczną miast do udziału w tym kompleksowym wydarzeniu.

Zgłoszenia, do dnia 2 kwietnia 2024 roku, można przesyłać przez formularz.

Liczba miejsc ograniczona – o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

HARMONOGRAM KONFERENCJI

O PROJEKCIE
+

Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 3

W sprawie konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w mieście”

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Mikołów dla Klimatu”, która odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2024 roku. Konferencja będzie wyjątkową okazją do zapoznania się z osiągnięciami i wnioskami płynącymi z realizacji projektu, a także do dyskusji o przyszłości zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w naszym regionie.

Dzień 1 – Podsumowanie projektu „Mikołów dla Klimatu”.

Data: 10 kwietnia 2024 roku
Godzina: 10.30-16.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna, ul. Karola Miarki 5, 43-190 Mikołów

Program pierwszego dnia konferencji obejmuje sesje panelowe podsumowujące realizację projektu.

Dzień 2 – Konferencja popularno-naukowa nt. Rozwiązań z zakresu Błękitno-Zielonej Infrastruktury.

Data: 11 kwietnia 2024 roku
Godzina: 09.00-16.00
Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej, ul. Rynek 2, 43-190 Mikołów

Drugi dzień przewiduje sesje panelowe poświęcone błękitno-zielonej infrastrukturze oraz wyjście terenowe w celu zobaczenia inwestycji zrealizowanych w ramach projektu.

Dzień 3 – Szkolenie: Wybrane zagadnienia merytoryczne oraz formalno-prawne dotyczące inwentaryzowania dendroflory.

Data: 12 kwietnia 2024 roku
Godzina: 09.00-16.00
Miejsce: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

Ostatni dzień konferencji poświęcony będzie szkoleniu z zakresu inwentaryzowania drzew i krzewów, obejmującym część wykładową oraz praktyczną pracę w terenie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych adaptacją klimatyczną miast do udziału w tym kompleksowym wydarzeniu.

Zgłoszenia, do dnia 2 kwietnia 2024 roku, można przesyłać przez formularz.

Liczba miejsc ograniczona – o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.