Czym są parki kieszonkowe?

Latami bezrefleksyjnie zabudowywaliśmy każdy dostępny w miastach metr. Nadszedł jednak czas na refleksję i docenienie zieleni w mieście, niestety w wielu przypadkach jest już za późno – na duże parki nie ma po prostu miejsca w zatłoczonych miastach. Zmieniło więc podejście do problemu i zaczęto wykorzystywać niewielkie parcele, place między budynkami czy zaniedbane skwery przeobrażając je w mini-parki. Tym właśnie są parki kieszonkowe (z angielskiego pocket park): ich powierzchnia nie przekracza 5000m2, mieści się zazwyczaj kilka ławek, parę drzew, krzewów, czasem rabaty kwiatowe czy plenerowa biblioteczka. Niby nic, a jednak są to miejsca, gdzie możemy na chwilę usiąść, odpocząć od miejskich zabudowań i szarzyzny – po prostu poczuć się lepiej.

Inwestycja

Pusta, niewykorzystana działka przy skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3-go Maja oraz Bandurskiego

Teren został odpowiednio wyprofilowany, tak aby nadać odpowiedni spadek i by woda nie tworzyła zastoisk oraz oczyszczony ze śmieci i resztek gruzu. Projekt parku zakładał wprowadzenie rabat z roślin ozdobnych, zastosowanie gatunków łatwych w pielęgnacji i mało wymagających, nasadzenie drzew liściastych, stworzenie ścieżki z nawierzchnią przepuszczalną oraz rozmieszczenia 3 ławek oraz 2 koszów na odpadki. Prace były prowadzone jesienią 2022 roku.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia gotowej inwestycji: w ciągu najbliższych lat roślinność będzie się zagęszczać i powiększać, a park będzie coraz piękniejszy.

O PROJEKCIE
+

Tworzenie nowych terenów zielonych: PARK KIESZONKOWY

Czym są parki kieszonkowe?

Latami bezrefleksyjnie zabudowywaliśmy każdy dostępny w miastach metr. Nadszedł jednak czas na refleksję i docenienie zieleni w mieście, niestety w wielu przypadkach jest już za późno – na duże parki nie ma po prostu miejsca w zatłoczonych miastach. Zmieniło więc podejście do problemu i zaczęto wykorzystywać niewielkie parcele, place między budynkami czy zaniedbane skwery przeobrażając je w mini-parki. Tym właśnie są parki kieszonkowe (z angielskiego pocket park): ich powierzchnia nie przekracza 5000m2, mieści się zazwyczaj kilka ławek, parę drzew, krzewów, czasem rabaty kwiatowe czy plenerowa biblioteczka. Niby nic, a jednak są to miejsca, gdzie możemy na chwilę usiąść, odpocząć od miejskich zabudowań i szarzyzny – po prostu poczuć się lepiej.

Inwestycja

Pusta, niewykorzystana działka przy skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3-go Maja oraz Bandurskiego

Teren został odpowiednio wyprofilowany, tak aby nadać odpowiedni spadek i by woda nie tworzyła zastoisk oraz oczyszczony ze śmieci i resztek gruzu. Projekt parku zakładał wprowadzenie rabat z roślin ozdobnych, zastosowanie gatunków łatwych w pielęgnacji i mało wymagających, nasadzenie drzew liściastych, stworzenie ścieżki z nawierzchnią przepuszczalną oraz rozmieszczenia 3 ławek oraz 2 koszów na odpadki. Prace były prowadzone jesienią 2022 roku.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia gotowej inwestycji: w ciągu najbliższych lat roślinność będzie się zagęszczać i powiększać, a park będzie coraz piękniejszy.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.