🌳🌿 Park Trzech Pokoleń – miejsce harmonii między naturą a społecznością! 🌿🌳

Ten wyjątkowy park, położony na skrzyżowaniu ul. Musioła i ul. Św. Wojciecha w Mikołowie, będzie idealnym miejscem, które łączy zarówno piękno natury, jak i aktywność społeczności lokalnej.

🌿 Szata roślinna i ochrona siedlisk 🌿

Głównym celem naszego projektu jest zagospodarowanie nieużytków i wzbogacenie szaty roślinnej przy użyciu rodzimych gatunków roślin. Zostanie stworzone optymalne środowisko, które będzie stanowiło bazę pokarmową i schronienie dla różnorodnych gatunków zwierząt. Ponadto odtworzenie siedliska podmokłego przyczyni się do zwiększenia retencji wody.

👥 Aktywizacja społeczności lokalnej 👥

Park Trzech Pokoleń ma być miejscem, w którym społeczność lokalna będzie mogła aktywnie spędzać czas. Projektujemy ścieżki, które zachęcą do spacerów i spotkań, a także przestrzenie rekreacyjne, gdzie mieszkańcy będą mogli relaksować się i cieszyć się pięknem natury. To idealne miejsce do spotkań, integracji i aktywności fizycznej dla wszystkich pokoleń.

🌳 Element sieci korytarzy ekologicznych 🌳

Park będzie również ważnym elementem sieci korytarzy ekologicznych i klinów napowietrzających miasto. Poprzez zwiększenie powierzchni zielonych terenów, dajemy szansę na rozwój i migrację różnorodnych gatunków, co przyczynia się do zachowania bioróżnorodności naszego ekosystemu.

🛠️ Szczegóły techniczne 🛠️

Park Trzech Pokoleń obejmie powierzchnię około 2000 m2, w tym 1000 m2 pomostów drewnianych, które będą łączyć i ułatwiać poruszanie się po parku. Dodatkowo, około 100 m2 zostanie przeznaczone na infrastrukturę rekreacyjną, zapewniającą dodatkowe miejsca do wypoczynku i zabawy.

Jesteśmy podekscytowani tym projektem i z niecierpliwością czekamy na to, aby podzielić się z Wami pięknem Parku Trzech Pokoleń. To miejsce, w którym natura i społeczność spotykają się, tworząc harmonijną przestrzeń dla wszystkich.

O PROJEKCIE
+

Park Trzech Pokoleń

🌳🌿 Park Trzech Pokoleń – miejsce harmonii między naturą a społecznością! 🌿🌳

Ten wyjątkowy park, położony na skrzyżowaniu ul. Musioła i ul. Św. Wojciecha w Mikołowie, będzie idealnym miejscem, które łączy zarówno piękno natury, jak i aktywność społeczności lokalnej.

🌿 Szata roślinna i ochrona siedlisk 🌿

Głównym celem naszego projektu jest zagospodarowanie nieużytków i wzbogacenie szaty roślinnej przy użyciu rodzimych gatunków roślin. Zostanie stworzone optymalne środowisko, które będzie stanowiło bazę pokarmową i schronienie dla różnorodnych gatunków zwierząt. Ponadto odtworzenie siedliska podmokłego przyczyni się do zwiększenia retencji wody.

👥 Aktywizacja społeczności lokalnej 👥

Park Trzech Pokoleń ma być miejscem, w którym społeczność lokalna będzie mogła aktywnie spędzać czas. Projektujemy ścieżki, które zachęcą do spacerów i spotkań, a także przestrzenie rekreacyjne, gdzie mieszkańcy będą mogli relaksować się i cieszyć się pięknem natury. To idealne miejsce do spotkań, integracji i aktywności fizycznej dla wszystkich pokoleń.

🌳 Element sieci korytarzy ekologicznych 🌳

Park będzie również ważnym elementem sieci korytarzy ekologicznych i klinów napowietrzających miasto. Poprzez zwiększenie powierzchni zielonych terenów, dajemy szansę na rozwój i migrację różnorodnych gatunków, co przyczynia się do zachowania bioróżnorodności naszego ekosystemu.

🛠️ Szczegóły techniczne 🛠️

Park Trzech Pokoleń obejmie powierzchnię około 2000 m2, w tym 1000 m2 pomostów drewnianych, które będą łączyć i ułatwiać poruszanie się po parku. Dodatkowo, około 100 m2 zostanie przeznaczone na infrastrukturę rekreacyjną, zapewniającą dodatkowe miejsca do wypoczynku i zabawy.

Jesteśmy podekscytowani tym projektem i z niecierpliwością czekamy na to, aby podzielić się z Wami pięknem Parku Trzech Pokoleń. To miejsce, w którym natura i społeczność spotykają się, tworząc harmonijną przestrzeń dla wszystkich.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.