Zapraszamy mieszkańców Mikołowa do udziału w konkursie „Ogródek, balkon, doniczka – dbam o klimat”! Czekają atrakcyjne nagrody!

Zadaniem Uczestników jest wprowadzenie rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w przydomowym ogródku, na balkonie lub w innej przestrzenie będącej w dyspozycji Uczestnika. Katalog proponowanych rozwiązań:

✔️ powierzchniowe zbiorniki retencyjne,
✔️ stawy hydrofitowe,
✔️ systemy magazynowania deszczówki,
✔️ ogrody deszczowe,
✔️ pasaże roślinne, łąki kwietne, moduły dla zapylaczy,
✔️ zielone dachy lub zielone ściany,
✔️ systemy retencyjno-rozsączające,
✔️ nano-ogrody (np. ogrody skrzynkowe),
✔️ fontanny,
✔️ kompostowniki.

 

✅ Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno rozwiązanie lub jeden system rozwiązań.

✅ Każdy uczestnik konkursu może skorzystać z konsultacji z ekspertami w ramach Błękitno –Zielonych Spotkań Miejskich w celu przeanalizowania warunków i możliwości rozwiązań. TUTAJ zostaną opublikowane szczegóły spotkań. Planowane terminy pierwszych spotkań to 7, 14, 21 czerwca tego roku.

✅ Kartę zgłoszeniową wraz z opisami i dokumentacją zdjęciową należy przesłać drogą mailową na adres e-mail:  mikolowdlaklimatu@gmail.com .

✅ Termin dostarczenia prac upływa 31 maja 2023 roku.

 

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

O PROJEKCIE
+

Konkurs dla mieszkańców Mikołowa!

Zapraszamy mieszkańców Mikołowa do udziału w konkursie „Ogródek, balkon, doniczka – dbam o klimat”! Czekają atrakcyjne nagrody!

Zadaniem Uczestników jest wprowadzenie rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w przydomowym ogródku, na balkonie lub w innej przestrzenie będącej w dyspozycji Uczestnika. Katalog proponowanych rozwiązań:

✔️ powierzchniowe zbiorniki retencyjne,
✔️ stawy hydrofitowe,
✔️ systemy magazynowania deszczówki,
✔️ ogrody deszczowe,
✔️ pasaże roślinne, łąki kwietne, moduły dla zapylaczy,
✔️ zielone dachy lub zielone ściany,
✔️ systemy retencyjno-rozsączające,
✔️ nano-ogrody (np. ogrody skrzynkowe),
✔️ fontanny,
✔️ kompostowniki.

 

✅ Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno rozwiązanie lub jeden system rozwiązań.

✅ Każdy uczestnik konkursu może skorzystać z konsultacji z ekspertami w ramach Błękitno –Zielonych Spotkań Miejskich w celu przeanalizowania warunków i możliwości rozwiązań. TUTAJ zostaną opublikowane szczegóły spotkań. Planowane terminy pierwszych spotkań to 7, 14, 21 czerwca tego roku.

✅ Kartę zgłoszeniową wraz z opisami i dokumentacją zdjęciową należy przesłać drogą mailową na adres e-mail:  mikolowdlaklimatu@gmail.com .

✅ Termin dostarczenia prac upływa 31 maja 2023 roku.

 

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.