… można odnaleźć skarby. Przekonali się o tym uczestnicy dwóch spacerów komentowanych, które odbyły się 2 i 3 czerwca. Podziwiając przyrodnicze perełki rozmawialiśmy o możliwych działaniach adaptacyjnych w naszym mieście oraz o planowanych inwestycjach w ramach projektu i ich wpływie na codziennie życie. Spacer obejmował swoją trasą centrum miasta, lokalizacje działań i inwestycji oraz miejsca skłaniające do refleksji związanej z przystosowaniem zabudowy i infrastruktury miejskiej do realiów zmieniającego się klimatu.

O PROJEKCIE
+

Wędrując po Mikołowie…

… można odnaleźć skarby. Przekonali się o tym uczestnicy dwóch spacerów komentowanych, które odbyły się 2 i 3 czerwca. Podziwiając przyrodnicze perełki rozmawialiśmy o możliwych działaniach adaptacyjnych w naszym mieście oraz o planowanych inwestycjach w ramach projektu i ich wpływie na codziennie życie. Spacer obejmował swoją trasą centrum miasta, lokalizacje działań i inwestycji oraz miejsca skłaniające do refleksji związanej z przystosowaniem zabudowy i infrastruktury miejskiej do realiów zmieniającego się klimatu.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.