Zapraszamy najmłodszych uczniów mikołowskich podstawówek  do udziału w konkursie „Bajkowo o Klimacie”! Czekają atrakcyjne nagrody!

✅ Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej na podstawie rozdziału „Czas minął – trzeba działać”, bajki „Niesamowite Przygody Toli, Poli i Urwisa. Nigdy nie jesteś za młody, żeby pomagać przyrodzie” (od strony 86).
✅ Technika dowolna!
✅ Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć na adres Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów do 31.05.2022 r.
✅ Celem konkursu jest:
✔️ poznanie pojęć związanych z pogodą, klimatem, zmianami klimatycznymi,
✔️ rozwijanie umiejętności manualnych oraz aktywnego słuchania,
✔️ budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych,
✔️ rozwijanie umiejętności obserwacji i analizy przyrody,
✔️ promowanie idei ochrony przyrody.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

„Niesamowite Przygody Toli, Poli i Urwisa. Nigdy nie jesteś za młody, żeby pomagać przyrodzie”

O PROJEKCIE
+

Konkurs dla uczniów klas I-III

Zapraszamy najmłodszych uczniów mikołowskich podstawówek  do udziału w konkursie „Bajkowo o Klimacie”! Czekają atrakcyjne nagrody!

✅ Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej na podstawie rozdziału „Czas minął – trzeba działać”, bajki „Niesamowite Przygody Toli, Poli i Urwisa. Nigdy nie jesteś za młody, żeby pomagać przyrodzie” (od strony 86).
✅ Technika dowolna!
✅ Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć na adres Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów do 31.05.2022 r.
✅ Celem konkursu jest:
✔️ poznanie pojęć związanych z pogodą, klimatem, zmianami klimatycznymi,
✔️ rozwijanie umiejętności manualnych oraz aktywnego słuchania,
✔️ budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych,
✔️ rozwijanie umiejętności obserwacji i analizy przyrody,
✔️ promowanie idei ochrony przyrody.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

„Niesamowite Przygody Toli, Poli i Urwisa. Nigdy nie jesteś za młody, żeby pomagać przyrodzie”

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.