Zapraszamy uczniów klas IV-VI mikołowskich podstawówek  do udziału w konkursie „Błękitno – Zielony Mikołów”! Czekają atrakcyjne nagrody!

✅ Zadaniem uczestników jest stworzenie, na podstawie wiersza „Zielono mi – dbam o klimat”, pracy kreatywnej przedstawiającej wykorzystanie elementów przyrody w przystosowaniu najbliższego otoczenia (np. podwórko szkolne lub podwórko przydomowe) do bardzo wysokich letnich temperatur oraz problemu szybkiego spływu powierzchniowego wody.

✅ Technika dowolna!

✅ Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć na adres Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów do 31.05.2022 r.

✅ Celem konkursu jest:

✔️ przybliżenie pojęć związanych z pogodą, klimatem, zmianami klimatycznymi,

✔️ pogłębienie umiejętności poszukiwania i filtrowania wiadomości na temat klimatu,

✔️ budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych,

✔️ rozwijanie umiejętności obserwacji i analizy przyrody,

✔️ promowanie idei ochrony przyrody.

 

 „Zielono mi – dbam o klimat”

Młody człowieku spójrz dookoła,

Dom, przedszkole, no i szkoła.

Wszędzie beton się rozrasta,

przez co deszcz zalewa miasta.

Gdy do centrum spacerujesz

Wysoką temperaturę wnet odczujesz.

Wytrzymać już się nie da tego

Trzeba coś szybko zrobić kolego.

Natura nam podpowiada,

jakie rozwiązania posiada.

Cienia i wiatru miastu potrzeba,

co dają nam przyuliczne drzewa.

Zielone dachy, zielone ściany,

zrobią nam cień niesłychany.

Woda z miast szybko ucieka,

przez co susza nas czeka.

Deszczówkę należy magazynować

Aby się na nią przygotować.

Gdy nawiedza nas ulewa,

wody do rzek i mokradeł dolewa.

Parki, klomby, łąki kwietne,

zapewnią zwierzętom życie bezpieczne

Wystarczy zajrzeć, poszukać, poczytać

by rozwiązania odczytać.

Zacznij od siebie, przykładem świeć,

aby inni zrozumieli w czym rzecz.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

O PROJEKCIE
+

Konkurs dla uczniów klas IV-VI

Zapraszamy uczniów klas IV-VI mikołowskich podstawówek  do udziału w konkursie „Błękitno – Zielony Mikołów”! Czekają atrakcyjne nagrody!

✅ Zadaniem uczestników jest stworzenie, na podstawie wiersza „Zielono mi – dbam o klimat”, pracy kreatywnej przedstawiającej wykorzystanie elementów przyrody w przystosowaniu najbliższego otoczenia (np. podwórko szkolne lub podwórko przydomowe) do bardzo wysokich letnich temperatur oraz problemu szybkiego spływu powierzchniowego wody.

✅ Technika dowolna!

✅ Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć na adres Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów do 31.05.2022 r.

✅ Celem konkursu jest:

✔️ przybliżenie pojęć związanych z pogodą, klimatem, zmianami klimatycznymi,

✔️ pogłębienie umiejętności poszukiwania i filtrowania wiadomości na temat klimatu,

✔️ budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych,

✔️ rozwijanie umiejętności obserwacji i analizy przyrody,

✔️ promowanie idei ochrony przyrody.

 

 „Zielono mi – dbam o klimat”

Młody człowieku spójrz dookoła,

Dom, przedszkole, no i szkoła.

Wszędzie beton się rozrasta,

przez co deszcz zalewa miasta.

Gdy do centrum spacerujesz

Wysoką temperaturę wnet odczujesz.

Wytrzymać już się nie da tego

Trzeba coś szybko zrobić kolego.

Natura nam podpowiada,

jakie rozwiązania posiada.

Cienia i wiatru miastu potrzeba,

co dają nam przyuliczne drzewa.

Zielone dachy, zielone ściany,

zrobią nam cień niesłychany.

Woda z miast szybko ucieka,

przez co susza nas czeka.

Deszczówkę należy magazynować

Aby się na nią przygotować.

Gdy nawiedza nas ulewa,

wody do rzek i mokradeł dolewa.

Parki, klomby, łąki kwietne,

zapewnią zwierzętom życie bezpieczne

Wystarczy zajrzeć, poszukać, poczytać

by rozwiązania odczytać.

Zacznij od siebie, przykładem świeć,

aby inni zrozumieli w czym rzecz.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.