Po zakończeniu warsztatów dla nauczycieli i edukatorów mikołowskich szkół podstawowych zapraszamy do udziału w konkursie!

✅ Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie plakatu dotyczącego wykorzystania rozwiązań opartych na przyrodzie w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatycznych.
✅Plakat powinien:
✔️być skierowany do dzieci i/lub młodzieży,
✔️wykonany samodzielnie, dowolną techniką,
✔️praca może być grupowa lub indywidualna (wartość nagród rzeczowych jest stała i niezależna od liczby osób w grupie).
✅ Celem konkursu jest:
✔️poznanie pojęć związanych z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacji do ich skutków;
✔️ pogłębianie umiejętności poszukiwania i filtrowania wiadomości na temat klimatu;
✔️ stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;
✔️ budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych;
✔️rozwijanie umiejętności obserwacji i analizy przyrody.

Termin zgłaszania prac: 01.06.2022 r.

Regulamin i karta zgłoszeniowa

O PROJEKCIE
+

Konkurs rozbudowany wokół szkolenia dla nauczycieli pn. „Błękitno-Zielono MI”

Po zakończeniu warsztatów dla nauczycieli i edukatorów mikołowskich szkół podstawowych zapraszamy do udziału w konkursie!

✅ Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie plakatu dotyczącego wykorzystania rozwiązań opartych na przyrodzie w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatycznych.
✅Plakat powinien:
✔️być skierowany do dzieci i/lub młodzieży,
✔️wykonany samodzielnie, dowolną techniką,
✔️praca może być grupowa lub indywidualna (wartość nagród rzeczowych jest stała i niezależna od liczby osób w grupie).
✅ Celem konkursu jest:
✔️poznanie pojęć związanych z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacji do ich skutków;
✔️ pogłębianie umiejętności poszukiwania i filtrowania wiadomości na temat klimatu;
✔️ stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;
✔️ budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych;
✔️rozwijanie umiejętności obserwacji i analizy przyrody.

Termin zgłaszania prac: 01.06.2022 r.

Regulamin i karta zgłoszeniowa

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.