Duży Staw w Parku Planty zyskał nie tylko fontannę napowietrzającą, ale również nową, wzbogaconą w nowe gatunki florę przybrzeżną.

Część narzutu kamiennego została usunięta, dosypano ziemię, a całość została przykryta matami kokosowymi.

O PROJEKCIE
+

Rewitalizacja Parku Planty: wzbogacenie składu gatunkowego roślin brzegowych

Duży Staw w Parku Planty zyskał nie tylko fontannę napowietrzającą, ale również nową, wzbogaconą w nowe gatunki florę przybrzeżną.

Część narzutu kamiennego została usunięta, dosypano ziemię, a całość została przykryta matami kokosowymi.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.