Park Planty w Mikołowie jest wpisany do rejestru zabytków, ochronie podlegają:

  • układ kompozycyjny wraz z alejkami i ścieżkami parkowymi,
  • zespół drzewostanu parkowego,
  • elementy małej architektury: schody, kamień narzutowy, murki oporowe z kamienia i kamienny cokół.

Oznacza to, że prowadząc prace pielęgnacyjne i inwestycyjne należy zachować szczególną ostrożność.

W ramach przeprowadzonych prac przeprowadziliśmy rozbiórkę istniejących chodników oraz elementów zagospodarowania terenu. W miejscu tych ścieżek, które mają udokumentowany na archiwalnych mapach przebieg, powstały nowe ścieżki, o nawierzchni mineralno-epoksydowej, która przepuszcza wodę. Ścieżki zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej na nieutwardzony teren parku.

Nowsze ścieżki nie zostały odtworzone – te miejsca pozostaną biologicznie czynne.

Pracami objęte zostały poniższe aleje:

O PROJEKCIE
+

Rozszczelnienie alejek w Parku Planty

Park Planty w Mikołowie jest wpisany do rejestru zabytków, ochronie podlegają:

  • układ kompozycyjny wraz z alejkami i ścieżkami parkowymi,
  • zespół drzewostanu parkowego,
  • elementy małej architektury: schody, kamień narzutowy, murki oporowe z kamienia i kamienny cokół.

Oznacza to, że prowadząc prace pielęgnacyjne i inwestycyjne należy zachować szczególną ostrożność.

W ramach przeprowadzonych prac przeprowadziliśmy rozbiórkę istniejących chodników oraz elementów zagospodarowania terenu. W miejscu tych ścieżek, które mają udokumentowany na archiwalnych mapach przebieg, powstały nowe ścieżki, o nawierzchni mineralno-epoksydowej, która przepuszcza wodę. Ścieżki zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej na nieutwardzony teren parku.

Nowsze ścieżki nie zostały odtworzone – te miejsca pozostaną biologicznie czynne.

Pracami objęte zostały poniższe aleje:

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.