🌿🌞 Odnawialne źródła energii w służbie miasta! 🌞🌿

Uzupełnienie elementów zieleni i rozwiązania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Naszym celem jest promowanie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, aby zminimalizować problemy techniczne infrastruktury miejskiej. Oto kilka szczegółów na temat tego zadania:

💡 Lampy OZE 💡

W ramach tego zadania zaplanowano zainstalowanie lamp zasilanych za pomocą odnawialnych źródeł energii. Lampy mają znajdować się na ulicach Podgórnej (1 sztuka) oraz Polnej (2 sztuki). Dzięki temu nim będziemy mogli oświetlić te obszary w sposób ekologiczny i energooszczędny, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miasta.

🔋 Zielone ładowarki 🔋

Kolejnym elementem zadania jest instalacja zielonych ładowarek, które umożliwią ładowanie telefonów komórkowych. Wybrane lokalizacje obejmują:

 1. ul. Grażyńskiego
 2. przystanek na Wygodzie
 3. ul. Zielona (boisko)
 4. teren Parku Planty od strony Domku Harcerskiego
 5. plac Synagogi (2 sztuki)
 6. ul. św. Wojciecha – Park Trzech Pokoleń
 7. Śląski Ogród Botaniczny (przy placu zabaw)

Odnawialne Źródła Energii (OZE) stają się integralną częścią naszej infrastruktury miejskiej, przyczyniając się do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko i poprawy jakości życia mieszkańców.

Przekształcamy nasze miasto w miejsce zielone, zrównoważone i gotowe na przyszłość.

O PROJEKCIE
+

Uzupełnienie elementów zieleni i rozwiązania OZE

🌿🌞 Odnawialne źródła energii w służbie miasta! 🌞🌿

Uzupełnienie elementów zieleni i rozwiązania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Naszym celem jest promowanie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, aby zminimalizować problemy techniczne infrastruktury miejskiej. Oto kilka szczegółów na temat tego zadania:

💡 Lampy OZE 💡

W ramach tego zadania zaplanowano zainstalowanie lamp zasilanych za pomocą odnawialnych źródeł energii. Lampy mają znajdować się na ulicach Podgórnej (1 sztuka) oraz Polnej (2 sztuki). Dzięki temu nim będziemy mogli oświetlić te obszary w sposób ekologiczny i energooszczędny, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miasta.

🔋 Zielone ładowarki 🔋

Kolejnym elementem zadania jest instalacja zielonych ładowarek, które umożliwią ładowanie telefonów komórkowych. Wybrane lokalizacje obejmują:

 1. ul. Grażyńskiego
 2. przystanek na Wygodzie
 3. ul. Zielona (boisko)
 4. teren Parku Planty od strony Domku Harcerskiego
 5. plac Synagogi (2 sztuki)
 6. ul. św. Wojciecha – Park Trzech Pokoleń
 7. Śląski Ogród Botaniczny (przy placu zabaw)

Odnawialne Źródła Energii (OZE) stają się integralną częścią naszej infrastruktury miejskiej, przyczyniając się do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko i poprawy jakości życia mieszkańców.

Przekształcamy nasze miasto w miejsce zielone, zrównoważone i gotowe na przyszłość.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.