W trakcie realizacji projektu wydaliśmy 5 publikacji, które są dystrybuowane wśród mieszkańców Mikołowa oraz osób, którym bliska jest tematyka błękitno-zielonych zmian.

Zachęcamy do lektury:

Misja: uratujmy naszą przyszłość

to broszura dedykowana dzieciom i młodzieży pokazująca w przystępny sposób możliwe przyszłe scenariusze dla planety oraz angażująca je do działania poprzez zawarte w treści zadania do wykonania.

Do pobrania

Mikołów w zmieniającym się klimacie

to broszura dedykowana mieszkańcom Mikołowa, wyjaśniająca mechanizmy zmiany klimatu, skutki dla miasta oraz możliwe rozwiązania.

Do pobrania

Klimatyczne wyzwanie – broszura inspirujących rozwiązań adaptacyjnych

to kompendium wiedzy na temat sposobów przystosowania się do zmian klimatycznych.

Do pobrania

Odporność klimatyczna miasta – przestrzeń dla przyszłości

kompendium wiedzy na temat zmian klimatycznych, ich skutków i możliwych rozwiązań dostosowanych do specyfiki Mikołowa.

Do pobrania

O PROJEKCIE
+

Wydawnictwa

W trakcie realizacji projektu wydaliśmy 5 publikacji, które są dystrybuowane wśród mieszkańców Mikołowa oraz osób, którym bliska jest tematyka błękitno-zielonych zmian.

Zachęcamy do lektury:

Misja: uratujmy naszą przyszłość

to broszura dedykowana dzieciom i młodzieży pokazująca w przystępny sposób możliwe przyszłe scenariusze dla planety oraz angażująca je do działania poprzez zawarte w treści zadania do wykonania.

Do pobrania

Mikołów w zmieniającym się klimacie

to broszura dedykowana mieszkańcom Mikołowa, wyjaśniająca mechanizmy zmiany klimatu, skutki dla miasta oraz możliwe rozwiązania.

Do pobrania

Klimatyczne wyzwanie – broszura inspirujących rozwiązań adaptacyjnych

to kompendium wiedzy na temat sposobów przystosowania się do zmian klimatycznych.

Do pobrania

Odporność klimatyczna miasta – przestrzeń dla przyszłości

kompendium wiedzy na temat zmian klimatycznych, ich skutków i możliwych rozwiązań dostosowanych do specyfiki Mikołowa.

Do pobrania

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.