Na rynku w Mikołowie pojawiło się 17 lip drobnolistnych, są również nowe rabaty obsadzone różami i trzmieliną.

Prace dotyczyły kilku aspektów:

1) Rozbiórki i wykonanie wykopów – demontaż prawie 400m2 kostki betonowej i granitowej.

2) Stworzenie rabat – 4 rabaty o szerokości 2,5 metra wraz z obramowaniem zwiększają rozszczelniooną powerzchnię wokół drzew.

3) Założenie systemu antykompresyjnego – jest to system dedykowany do drzew sadzonych w miejscach o małej przestrzeni wraz ze wzmocnieniem, instalacją napowietrzająco-nawadniającą oraz modułami kierunkującymi wzrost korzeni.

4) Zastosowanie odpowiedniego podłoża.

5) Zamontowanie 6 ozdobnych kratownic.

6) Odtworzenie nawierzchni  z wykorzystaniem kostki wcześniej ściągniętej.

Lipa drobnolistna ‘Greenspire’ jest drzewem o średniej wielkości, ale szybkim tempie wzrostu, o regularnej, szerokoowalnej koronie z wyraźnym, prostym przewodnikiem. Drzewo osiąga 15-20 metrów wysokości i 10-12 metrów szerokości. Sercowate liście mają od 6 do 10 cm długości, są ciemnozielone, błyszczące, a jesienią wybarwiają się na żółto. Na przełomie czerwca i lipca drzewa pokrywają się żółto-zielonymi, pachnącymi i miododajnymi kwiatami. Kwiaty zwisają na wiotkiej szypule zrośniętej z języczkowatym liściem podkwiatostanowym. Owocami są drobne orzeszki zawierające zwykle jedno nasionko. Jest to rodzima odmiana, w pełni mrozoodoporna oraz tolerancyjna pod kątem przystosowania się do trudnych warunków miejskich.

O PROJEKCIE
+

Nasadzenia i Pielęgnacja Drzew: ZACIENIENIE PŁYTY RYNKU

Na rynku w Mikołowie pojawiło się 17 lip drobnolistnych, są również nowe rabaty obsadzone różami i trzmieliną.

Prace dotyczyły kilku aspektów:

1) Rozbiórki i wykonanie wykopów – demontaż prawie 400m2 kostki betonowej i granitowej.

2) Stworzenie rabat – 4 rabaty o szerokości 2,5 metra wraz z obramowaniem zwiększają rozszczelniooną powerzchnię wokół drzew.

3) Założenie systemu antykompresyjnego – jest to system dedykowany do drzew sadzonych w miejscach o małej przestrzeni wraz ze wzmocnieniem, instalacją napowietrzająco-nawadniającą oraz modułami kierunkującymi wzrost korzeni.

4) Zastosowanie odpowiedniego podłoża.

5) Zamontowanie 6 ozdobnych kratownic.

6) Odtworzenie nawierzchni  z wykorzystaniem kostki wcześniej ściągniętej.

Lipa drobnolistna ‘Greenspire’ jest drzewem o średniej wielkości, ale szybkim tempie wzrostu, o regularnej, szerokoowalnej koronie z wyraźnym, prostym przewodnikiem. Drzewo osiąga 15-20 metrów wysokości i 10-12 metrów szerokości. Sercowate liście mają od 6 do 10 cm długości, są ciemnozielone, błyszczące, a jesienią wybarwiają się na żółto. Na przełomie czerwca i lipca drzewa pokrywają się żółto-zielonymi, pachnącymi i miododajnymi kwiatami. Kwiaty zwisają na wiotkiej szypule zrośniętej z języczkowatym liściem podkwiatostanowym. Owocami są drobne orzeszki zawierające zwykle jedno nasionko. Jest to rodzima odmiana, w pełni mrozoodoporna oraz tolerancyjna pod kątem przystosowania się do trudnych warunków miejskich.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.