🌿📚 Zielona terenowa sala edukacyjna – w Śląskim Ogrodzie Botanicznym! 📚🌿

To fascynujące zadanie skupia się na stworzeniu miejsca edukacyjnego i aktywizacji lokalnej społeczności. Celem projektu jest zagospodarowanie fragmentu ogrodu botanicznego w celu stworzenia zielonej terenowej sali edukacyjnej. Oto, co planujemy:

🌱 Drewniana altana edukacyjna dla ok. 80 osób 🌱

W ramach tego zadania powstanie piękna drewniana altana, która będzie mogła pomieścić około 80 osób. Altana zostanie wyposażona w zielony dach, który nie tylko dodaje uroku, ale również przyczynia się do retencji wody deszczowej. Nadmiar wód deszczowych zostanie skierowany do gruntu oraz do zbiornika podziemnego, który zostanie wykorzystany lokalnie. Dzięki temu, będziemy mogli efektywnie wykorzystać zgromadzoną wodę na terenie ogrodu botanicznego.

🌍 Edukacja na temat zmian klimatycznych i adaptacji 🌍

Głównym celem zielonej terenowej sali edukacyjnej będzie edukacja na temat zmian klimatycznych oraz możliwości adaptacyjnych. W tym miejscu, lokalna społeczność będzie miała możliwość zdobywania wiedzy na temat wpływu zmian klimatycznych na nasze środowisko oraz odkrywania różnorodnych rozwiązań, które mogą pomóc w adaptacji do tych zmian. Będzie to również doskonała okazja do promowania zrównoważonego stylu życia i zachęcania do podejmowania ekologicznych działań.

🌿📚 Zrównoważona edukacja dla przyszłości! 📚🌿

Zielona terenowa sala edukacyjna stanowi znakomite narzędzie do podnoszenia świadomości ekologicznej oraz edukacji lokalnej społeczności. Poprzez wspólną naukę, badania i dyskusje, możemy wspólnie dążyć do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. Projekt altany jest już w fazie realizacji, więc już niedługo będziemy mogli cieszyć się tym wyjątkowym miejscem.

O PROJEKCIE
+

Zielona terenowa sala edukacyjna

🌿📚 Zielona terenowa sala edukacyjna – w Śląskim Ogrodzie Botanicznym! 📚🌿

To fascynujące zadanie skupia się na stworzeniu miejsca edukacyjnego i aktywizacji lokalnej społeczności. Celem projektu jest zagospodarowanie fragmentu ogrodu botanicznego w celu stworzenia zielonej terenowej sali edukacyjnej. Oto, co planujemy:

🌱 Drewniana altana edukacyjna dla ok. 80 osób 🌱

W ramach tego zadania powstanie piękna drewniana altana, która będzie mogła pomieścić około 80 osób. Altana zostanie wyposażona w zielony dach, który nie tylko dodaje uroku, ale również przyczynia się do retencji wody deszczowej. Nadmiar wód deszczowych zostanie skierowany do gruntu oraz do zbiornika podziemnego, który zostanie wykorzystany lokalnie. Dzięki temu, będziemy mogli efektywnie wykorzystać zgromadzoną wodę na terenie ogrodu botanicznego.

🌍 Edukacja na temat zmian klimatycznych i adaptacji 🌍

Głównym celem zielonej terenowej sali edukacyjnej będzie edukacja na temat zmian klimatycznych oraz możliwości adaptacyjnych. W tym miejscu, lokalna społeczność będzie miała możliwość zdobywania wiedzy na temat wpływu zmian klimatycznych na nasze środowisko oraz odkrywania różnorodnych rozwiązań, które mogą pomóc w adaptacji do tych zmian. Będzie to również doskonała okazja do promowania zrównoważonego stylu życia i zachęcania do podejmowania ekologicznych działań.

🌿📚 Zrównoważona edukacja dla przyszłości! 📚🌿

Zielona terenowa sala edukacyjna stanowi znakomite narzędzie do podnoszenia świadomości ekologicznej oraz edukacji lokalnej społeczności. Poprzez wspólną naukę, badania i dyskusje, możemy wspólnie dążyć do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. Projekt altany jest już w fazie realizacji, więc już niedługo będziemy mogli cieszyć się tym wyjątkowym miejscem.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.