Pasażerowie czekający na autobusy mogą już korzystać z 5 nowych wiat przystankowych, nie bez podstaw nazywanych „Zielonymi Przystankami”.

Czym wyróżniają się nowe wiaty?

Zaprojektowano je z myślą o retencji wody opadowej oraz schładzaniu powietrza. Zastosowano funkcjonalne rozwiązanie dedykowane dla lekkich dachów zielonych. Jako warstwę roślinną na wiacie ułożono maty rozchodnikowe wykonane na systemowych rozwiązaniach przeznaczonych dla lekkich dachów zielonych z mchem do szybkiego zazielenienia dachu oraz ochrony przed erozją wietrzną. Rozchodniki są odporne na ekstremalne warunki pogodowe i niekorzystne oddziaływanie czynników środowiska miejskiego i są zdolne do czasowej retencji wody opadowej.

Zielony dach składa się kolejno z warstw:

 – izolacyjnej w postaci membrany hydroizolacyjnej przeciwkorzennej ułożonej na blasze,

– drenażowej w postaci geowłókniny ochronnej oraz maty drenażowej,

 – podłoża zieleni w postaci lekkiego substratu,

  – roślinnej (sukulentowej) w postaci maty rozchodnikowej z zielonym mchem.

Za tylną ścianą wiaty zamontowano system trejaży będący podporą dla pnączy, które – po rozrośnięciu się roślinności – stworzą „zieloną ścianę”.

Również za tylną ścianą wiaty znajduje się rabata, która stanowi element systemu retencjonowania wody. Dzięki odpowiednio dobranym warstwom rozsączającym umożliwia odbiór wód opadowych z zielonego dachu, odprowadzonych za pomocą rur spustowych umieszczonych w słupkach wiaty, nawodnienie systemu korzeniowego zielonej ściany roślinnej i pozostałych roślin w rabacie, odprowadzenie nadmiaru wody do gruntu.

O PROJEKCIE
+

Zielone przystanki

Pasażerowie czekający na autobusy mogą już korzystać z 5 nowych wiat przystankowych, nie bez podstaw nazywanych „Zielonymi Przystankami”.

Czym wyróżniają się nowe wiaty?

Zaprojektowano je z myślą o retencji wody opadowej oraz schładzaniu powietrza. Zastosowano funkcjonalne rozwiązanie dedykowane dla lekkich dachów zielonych. Jako warstwę roślinną na wiacie ułożono maty rozchodnikowe wykonane na systemowych rozwiązaniach przeznaczonych dla lekkich dachów zielonych z mchem do szybkiego zazielenienia dachu oraz ochrony przed erozją wietrzną. Rozchodniki są odporne na ekstremalne warunki pogodowe i niekorzystne oddziaływanie czynników środowiska miejskiego i są zdolne do czasowej retencji wody opadowej.

Zielony dach składa się kolejno z warstw:

 – izolacyjnej w postaci membrany hydroizolacyjnej przeciwkorzennej ułożonej na blasze,

– drenażowej w postaci geowłókniny ochronnej oraz maty drenażowej,

 – podłoża zieleni w postaci lekkiego substratu,

  – roślinnej (sukulentowej) w postaci maty rozchodnikowej z zielonym mchem.

Za tylną ścianą wiaty zamontowano system trejaży będący podporą dla pnączy, które – po rozrośnięciu się roślinności – stworzą „zieloną ścianę”.

Również za tylną ścianą wiaty znajduje się rabata, która stanowi element systemu retencjonowania wody. Dzięki odpowiednio dobranym warstwom rozsączającym umożliwia odbiór wód opadowych z zielonego dachu, odprowadzonych za pomocą rur spustowych umieszczonych w słupkach wiaty, nawodnienie systemu korzeniowego zielonej ściany roślinnej i pozostałych roślin w rabacie, odprowadzenie nadmiaru wody do gruntu.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.