Przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym przebudowano parking ogólnodostępny przeznaczony dla samochodów osobowych oraz autokarów. Nie jest to zwykły parking, ponieważ przy jego projektowaniu brano pod uwagę nie tylko  walory użytkowe czy estetyczne, ale również retencję wód opadowych. Nawierzchnia parkingu wykonana jest z kostki (ułożonej z odstępnikami dystansowymi umożliwiającym spływ wody) oraz płyt ażurowych pomiędzy którymi zostanie wysiana trawa. Wykorzystano takie elementy systemu bioretencyjnego jak:

 • Rowy infiltracyjne (chłonne) – zagłębione obszary retencji, zaprojektowane w celu zatrzymania wody i spowolnienia jej spływu, pozwalające na infiltrację wody opadowej;
 • Niecki chłonne – porośnięte roślinnością obszary obniżonego terenu, w których woda jest czasowo gromadzona, podczyszczana, a następnie infiltrowana do gruntu;
 • Muldy chłonne – porośnięte niską roślinnością liniowe, szerokie i płytki otwarte kanały, które przejmują i transportują wody deszczowe;
 • Lokalne obniżenia terenu – z zastosowanym drenażem oraz porośnięte roślinnością znoszącą stałe lub częste zalewanie wodą;
 • Pasaże roślinne – tereny gęsto obsadzone roślinnością wodnolubną z ukształtowanym dnem;
 • Skrzynki korzeniowe – zabezpieczenie powierzchni parkingu przy nasadzeniach drzew.
O PROJEKCIE
+

Zielony parking przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym

Przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym przebudowano parking ogólnodostępny przeznaczony dla samochodów osobowych oraz autokarów. Nie jest to zwykły parking, ponieważ przy jego projektowaniu brano pod uwagę nie tylko  walory użytkowe czy estetyczne, ale również retencję wód opadowych. Nawierzchnia parkingu wykonana jest z kostki (ułożonej z odstępnikami dystansowymi umożliwiającym spływ wody) oraz płyt ażurowych pomiędzy którymi zostanie wysiana trawa. Wykorzystano takie elementy systemu bioretencyjnego jak:

 • Rowy infiltracyjne (chłonne) – zagłębione obszary retencji, zaprojektowane w celu zatrzymania wody i spowolnienia jej spływu, pozwalające na infiltrację wody opadowej;
 • Niecki chłonne – porośnięte roślinnością obszary obniżonego terenu, w których woda jest czasowo gromadzona, podczyszczana, a następnie infiltrowana do gruntu;
 • Muldy chłonne – porośnięte niską roślinnością liniowe, szerokie i płytki otwarte kanały, które przejmują i transportują wody deszczowe;
 • Lokalne obniżenia terenu – z zastosowanym drenażem oraz porośnięte roślinnością znoszącą stałe lub częste zalewanie wodą;
 • Pasaże roślinne – tereny gęsto obsadzone roślinnością wodnolubną z ukształtowanym dnem;
 • Skrzynki korzeniowe – zabezpieczenie powierzchni parkingu przy nasadzeniach drzew.
Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.