🌿🅿️ Parking z nawierzchnią zieloną i przepuszczalną w Śląskim Ogrodzie Botanicznym! 🅿️🌿

To zadanie skupia się na wykorzystaniu powierzchni parkingowej w sposób ekologiczny i efektywny. Naszym celem jest zagospodarowanie wód deszczowych oraz stworzenie estetycznego i komfortowego parkingu. Oto, co planujemy:

💦 Odprowadzanie wód deszczowych 💦

Obecny parking, pokryty szutrem, nie posiada żadnych instalacji retencjonujących ani oczyszczających wodę deszczową. Woda częściowo wsiąka w gruncie na miejscu, a częściowo odpływa do przydrożnego rowu. Jednak w ramach tego zadania, przeprowadzimy kompleksową przebudowę i rozbudowę parkingu, tworząc nawierzchnię zieloną na jego powierzchni. Istniejąca nawierzchnia zostanie zachowana jako podłoże dla nowej nawierzchni.

🌱 System bioretencyjny 🌱

W celu skutecznego zarządzania wodą deszczową, zastosujemy innowacyjny system bioretencyjny. Na parkingu zostanie utworzona nawierzchnia ażurowa trawiasta z wzmocnionym podłożem, która umożliwi przepuszczalność wody. Dodatkowo, wybudujemy system bioretencyjny, który będzie składał się z muldy chłonnej, ogrodu deszczowego oraz rowu infiltracyjno-filtracyjnego. Cała woda deszczowa odpływająca z parkingu będzie kierowana do tego systemu, a następnie poprzez przelew trafi do odnawianego stawu hydrofitowego.

🌍💚 Dla przyrody i użytkowników parkingu! 💚🌍

Nasze działania mają na celu ochronę środowiska naturalnego oraz zapewnienie wyższego komfortu korzystania z parkingu. Dzięki nawierzchni zielonej o większej przepuszczalności, woda deszczowa będzie miała możliwość swobodnego wsiąkania w gruncie, co zmniejszy obciążenie systemu kanalizacyjnego i ograniczy ryzyko powodzi. Dodatkowo, estetyczny wygląd parkingu zielonego stworzy przyjemne otoczenie dla użytkowników.

O PROJEKCIE
+

Zielony parking przy ŚOB

🌿🅿️ Parking z nawierzchnią zieloną i przepuszczalną w Śląskim Ogrodzie Botanicznym! 🅿️🌿

To zadanie skupia się na wykorzystaniu powierzchni parkingowej w sposób ekologiczny i efektywny. Naszym celem jest zagospodarowanie wód deszczowych oraz stworzenie estetycznego i komfortowego parkingu. Oto, co planujemy:

💦 Odprowadzanie wód deszczowych 💦

Obecny parking, pokryty szutrem, nie posiada żadnych instalacji retencjonujących ani oczyszczających wodę deszczową. Woda częściowo wsiąka w gruncie na miejscu, a częściowo odpływa do przydrożnego rowu. Jednak w ramach tego zadania, przeprowadzimy kompleksową przebudowę i rozbudowę parkingu, tworząc nawierzchnię zieloną na jego powierzchni. Istniejąca nawierzchnia zostanie zachowana jako podłoże dla nowej nawierzchni.

🌱 System bioretencyjny 🌱

W celu skutecznego zarządzania wodą deszczową, zastosujemy innowacyjny system bioretencyjny. Na parkingu zostanie utworzona nawierzchnia ażurowa trawiasta z wzmocnionym podłożem, która umożliwi przepuszczalność wody. Dodatkowo, wybudujemy system bioretencyjny, który będzie składał się z muldy chłonnej, ogrodu deszczowego oraz rowu infiltracyjno-filtracyjnego. Cała woda deszczowa odpływająca z parkingu będzie kierowana do tego systemu, a następnie poprzez przelew trafi do odnawianego stawu hydrofitowego.

🌍💚 Dla przyrody i użytkowników parkingu! 💚🌍

Nasze działania mają na celu ochronę środowiska naturalnego oraz zapewnienie wyższego komfortu korzystania z parkingu. Dzięki nawierzchni zielonej o większej przepuszczalności, woda deszczowa będzie miała możliwość swobodnego wsiąkania w gruncie, co zmniejszy obciążenie systemu kanalizacyjnego i ograniczy ryzyko powodzi. Dodatkowo, estetyczny wygląd parkingu zielonego stworzy przyjemne otoczenie dla użytkowników.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.