Komunikat 1

dot. konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością informujemy, że zbliża się konferencja zamykająca projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście”, który wspólnie realizują Gmina Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny oraz Instytut Strategicznego Rozwoju w Liechtensteinie.

Kompleksowy, tj. zawierający komponent działań adaptacyjnych, mitygacyjnych oraz edukacyjnych projekt opiera się na realizacji przedsięwzięć mających na celu kreowanie i odnawianie zieleni wraz z retencją i zagospodarowaniem na miejscu wód deszczowych. Ma to na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnej Mikołowa oraz łagodzenie zmian klimatycznych poprzez wdrażane rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. Intencją projektu jest również poszerzenie świadomości i aktywności społecznej mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i środowiska oraz podejmowania działań adaptacyjnych w przestrzeniach prywatnych.

Konferencja, która odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2024 roku, będzie okazją do podsumowania osiągnięć projektu, podzielenia się wnioskami i doświadczeniami zdobytymi podczas jego realizacji oraz poszerzenia wiedzy na temat konieczności podejmowania działań adaptacyjnych oraz ich wpływu na funkcjonowanie miast.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dołączenia do nas w trakcie tych inspirujących dni, podczas których będziemy wspólnie analizować i promować rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz tworzyć perspektywy dla zrównoważonego rozwoju miast.

Z poważaniem,

dr Paweł Kojs

dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Szczegóły konferencji

  • Data: 10-12 kwietnia 2024 roku
  • Miejsce: Mikołów
  • Osoba do kontaktu: Agnieszka Adamek (a.adamek@sibg.org.pl, tel. 533 309 106)

Dzień 1 (10 kwietnia 2024) w godz. 11.00-17.30 

W trakcie pierwszego dnia konferencji zostaną omówione cele oraz efekty projektu, które przyczyniają się do wzmocnienia odporności miasta na zmiany klimatu. 

W tym dniu przewidziana jest również sesja plenarna i dyskusja z udziałem ekspertów i przedstawicieli projektu. Dlatego serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału i wspólnego rozważania nad tym, jak błękitno-zielona infrastruktura może wpłynąć na jakość życia oraz pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonego i odpornego na niekorzystne zmiany miasta.

Dzień 2 i 3 (11-12 kwietnia 2024) w godz. 09.00-15.30

Kolejne dwa dni konferencji zostaną poświęcone sesjom plenarnym i posterowym, które umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z tematyką adaptacji miast do zmian klimatycznych.

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień:

  • prezentacja: w formacie .ppt lup .pptx, czas wypowiedzi do 30 minut (w tym 5 minut na pytania). Podczas rejestracji należy podać opis wystąpienia (do 1500 znaków). Termin wysyłania zgłoszeń:  31.01.2024r. Akceptacja udziału do 15 lutego 2024r. Gotową prezentację należy wysłać do 31 marca 2024r.
  • poster: w rozmiarze A1, w formacie .pdf, przygotowanym do druku. Termin wysyłania zgłoszeń: 31.01.2024r. Akceptacja udziału do 15 lutego 2024r. Gotową prezentację należy wysłać do 31 marca 2024r.

Rejestracja:

Jeśli są Państwo zainteresowani prezentacją swoich badań podczas konferencji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza: KLIK

Zapraszamy do śledzenia dalszych informacji na temat konferencji na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych: @MikolowDlaKlimatu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie baner-1024x297.pngO PROJEKCIE
+

Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 1

Komunikat 1

dot. konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością informujemy, że zbliża się konferencja zamykająca projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście”, który wspólnie realizują Gmina Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny oraz Instytut Strategicznego Rozwoju w Liechtensteinie.

Kompleksowy, tj. zawierający komponent działań adaptacyjnych, mitygacyjnych oraz edukacyjnych projekt opiera się na realizacji przedsięwzięć mających na celu kreowanie i odnawianie zieleni wraz z retencją i zagospodarowaniem na miejscu wód deszczowych. Ma to na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnej Mikołowa oraz łagodzenie zmian klimatycznych poprzez wdrażane rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. Intencją projektu jest również poszerzenie świadomości i aktywności społecznej mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i środowiska oraz podejmowania działań adaptacyjnych w przestrzeniach prywatnych.

Konferencja, która odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2024 roku, będzie okazją do podsumowania osiągnięć projektu, podzielenia się wnioskami i doświadczeniami zdobytymi podczas jego realizacji oraz poszerzenia wiedzy na temat konieczności podejmowania działań adaptacyjnych oraz ich wpływu na funkcjonowanie miast.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dołączenia do nas w trakcie tych inspirujących dni, podczas których będziemy wspólnie analizować i promować rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz tworzyć perspektywy dla zrównoważonego rozwoju miast.

Z poważaniem,

dr Paweł Kojs

dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Szczegóły konferencji

  • Data: 10-12 kwietnia 2024 roku
  • Miejsce: Mikołów
  • Osoba do kontaktu: Agnieszka Adamek (a.adamek@sibg.org.pl, tel. 533 309 106)

Dzień 1 (10 kwietnia 2024) w godz. 11.00-17.30 

W trakcie pierwszego dnia konferencji zostaną omówione cele oraz efekty projektu, które przyczyniają się do wzmocnienia odporności miasta na zmiany klimatu. 

W tym dniu przewidziana jest również sesja plenarna i dyskusja z udziałem ekspertów i przedstawicieli projektu. Dlatego serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału i wspólnego rozważania nad tym, jak błękitno-zielona infrastruktura może wpłynąć na jakość życia oraz pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonego i odpornego na niekorzystne zmiany miasta.

Dzień 2 i 3 (11-12 kwietnia 2024) w godz. 09.00-15.30

Kolejne dwa dni konferencji zostaną poświęcone sesjom plenarnym i posterowym, które umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z tematyką adaptacji miast do zmian klimatycznych.

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień:

  • prezentacja: w formacie .ppt lup .pptx, czas wypowiedzi do 30 minut (w tym 5 minut na pytania). Podczas rejestracji należy podać opis wystąpienia (do 1500 znaków). Termin wysyłania zgłoszeń:  31.01.2024r. Akceptacja udziału do 15 lutego 2024r. Gotową prezentację należy wysłać do 31 marca 2024r.
  • poster: w rozmiarze A1, w formacie .pdf, przygotowanym do druku. Termin wysyłania zgłoszeń: 31.01.2024r. Akceptacja udziału do 15 lutego 2024r. Gotową prezentację należy wysłać do 31 marca 2024r.

Rejestracja:

Jeśli są Państwo zainteresowani prezentacją swoich badań podczas konferencji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza: KLIK

Zapraszamy do śledzenia dalszych informacji na temat konferencji na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych: @MikolowDlaKlimatu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie baner-1024x297.pngIceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.