W sprawie konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w mieście”

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zbliża się konferencja zamykająca projekt „Mikołów dla Klimatu – realizacja inwestycji w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury w mieście”, realizowany wspólnie przez Gminę Miejską Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny oraz Liechtenstein Institute for Strategic Development. 

Kompleksowy, tj. obejmujący komponent działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjnych, projekt opiera się na realizacji przedsięwzięć mających na celu tworzenie i odtwarzanie zieleni wraz z retencją i zagospodarowaniem wód opadowych na miejscu. Jego celem jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych Mikołowa i łagodzenie zmian klimatu poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu niebiesko-zielonej infrastruktury oraz prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. Intencją projektu jest również zwiększenie świadomości i aktywności społecznej mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i środowiska oraz podejmowania działań adaptacyjnych w przestrzeni prywatnej.

Konferencja, która odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2024 r., będzie okazją do podsumowania osiągnięć projektu, podzielenia się wnioskami i doświadczeniami zdobytymi w trakcie jego realizacji oraz poszerzenia wiedzy na temat wybranych działań adaptacyjnych i ich wpływu na funkcjonowanie miast. Ponadto dodatkowym elementem konferencji będzie szkolenie z zakresu inwentaryzacji dendrologicznej oraz pielęgnacji drzew skierowane do urzędników, architektów krajobrazu I inne osoby wykonujące działania w procesach inwestycyjnych

Serdecznie zachęcamy do udziału i dołączenia do nas podczas tych inspirujących dni, w trakcie których będziemy wspólnie analizować i promować rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz tworzyć perspektywy zrównoważonego rozwoju miast.

Z wyrazami szacunku,

Ewelina Roszkowska
Kierownik projektu “Mikołów dla Klimatu”

Szczegóły konferencji:

  • Data: 10-12 kwietnia 2024
  • Miejsce: Mikołów, w tym Biblioteka Miejska (dzień 1), Centrum Aktywności Społecznej (dzień 2) i Śląski Ogród Botaniczny (dzień 3),
  • Osoba kontaktowa: Ewelina Roszkowska tel. 792 237 080

Dzień 1 (10 kwietnia 2024) od 11:30 do 17:00

Otwarcie konferencji w Bibliotece Miejskiej w Mikołowie, skupiać się będzie na podsumowaniu projektu „Mikołów dla Klimatu”. Dzień kończy się konferencją prasową i lunchem networkingowym.

Dzień 2 (11 kwietnia 2024) od 9:00 do 16:30

Dzień poświęcony na rozwiązania Błękitno-Zielonej Infrastruktury poprzez wykłady, sesje panelowe i demonstracje terenowe środków adaptacyjnych w Mikołowie, takich jak ogrody deszczowe i miejskie mokradła.

Dzień 3 (12 kwietnia 2024) od 9:00 do 16:30

Poświęcony na praktyczne szkolenie z inwentaryzacji dendrologicznej w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. Sesja ta obejmuje praktyczne szkolenie terenowe z metod inwentaryzacji drzew, dostarczając cennych umiejętności dla uczestników.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych adaptacją klimatyczną miast do udziału w tym kompleksowym wydarzeniu.

Zgłoszenia można przesyłać przez formularz:

https://tiny.pl/dmmb8

O PROJEKCIE
+

Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 2

W sprawie konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w mieście”

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zbliża się konferencja zamykająca projekt „Mikołów dla Klimatu – realizacja inwestycji w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury w mieście”, realizowany wspólnie przez Gminę Miejską Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny oraz Liechtenstein Institute for Strategic Development. 

Kompleksowy, tj. obejmujący komponent działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjnych, projekt opiera się na realizacji przedsięwzięć mających na celu tworzenie i odtwarzanie zieleni wraz z retencją i zagospodarowaniem wód opadowych na miejscu. Jego celem jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych Mikołowa i łagodzenie zmian klimatu poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu niebiesko-zielonej infrastruktury oraz prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. Intencją projektu jest również zwiększenie świadomości i aktywności społecznej mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i środowiska oraz podejmowania działań adaptacyjnych w przestrzeni prywatnej.

Konferencja, która odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2024 r., będzie okazją do podsumowania osiągnięć projektu, podzielenia się wnioskami i doświadczeniami zdobytymi w trakcie jego realizacji oraz poszerzenia wiedzy na temat wybranych działań adaptacyjnych i ich wpływu na funkcjonowanie miast. Ponadto dodatkowym elementem konferencji będzie szkolenie z zakresu inwentaryzacji dendrologicznej oraz pielęgnacji drzew skierowane do urzędników, architektów krajobrazu I inne osoby wykonujące działania w procesach inwestycyjnych

Serdecznie zachęcamy do udziału i dołączenia do nas podczas tych inspirujących dni, w trakcie których będziemy wspólnie analizować i promować rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz tworzyć perspektywy zrównoważonego rozwoju miast.

Z wyrazami szacunku,

Ewelina Roszkowska
Kierownik projektu “Mikołów dla Klimatu”

Szczegóły konferencji:

  • Data: 10-12 kwietnia 2024
  • Miejsce: Mikołów, w tym Biblioteka Miejska (dzień 1), Centrum Aktywności Społecznej (dzień 2) i Śląski Ogród Botaniczny (dzień 3),
  • Osoba kontaktowa: Ewelina Roszkowska tel. 792 237 080

Dzień 1 (10 kwietnia 2024) od 11:30 do 17:00

Otwarcie konferencji w Bibliotece Miejskiej w Mikołowie, skupiać się będzie na podsumowaniu projektu „Mikołów dla Klimatu”. Dzień kończy się konferencją prasową i lunchem networkingowym.

Dzień 2 (11 kwietnia 2024) od 9:00 do 16:30

Dzień poświęcony na rozwiązania Błękitno-Zielonej Infrastruktury poprzez wykłady, sesje panelowe i demonstracje terenowe środków adaptacyjnych w Mikołowie, takich jak ogrody deszczowe i miejskie mokradła.

Dzień 3 (12 kwietnia 2024) od 9:00 do 16:30

Poświęcony na praktyczne szkolenie z inwentaryzacji dendrologicznej w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. Sesja ta obejmuje praktyczne szkolenie terenowe z metod inwentaryzacji drzew, dostarczając cennych umiejętności dla uczestników.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych adaptacją klimatyczną miast do udziału w tym kompleksowym wydarzeniu.

Zgłoszenia można przesyłać przez formularz:

https://tiny.pl/dmmb8

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.