W dniach 10-12 kwietnia 2024 roku odbyła się konferencja podsumowywująca projekt.

10.04.2024

Pierwszy dzień konferencji został zorganizowany w podniosłej sali Miejskiej Biblioteki  Publicznej, gdzie zgromadziło się 48 zainteresowanych tematem osób. Konferencję otwarła pani Ewelina Roszkowska, koordynatorka projektu z ramienia Partnera, Śląskiego Ogrodu Botanicznego (ŚOB). Pani Ewelina podsumowała 14  inwestycji, które zostały przeprowadzone na terenie Mikołowa. Z przyczyn niezależnych pan prof. Peter Droege, przedstawiciel drugiego Partnera, Instytutu Strategicznego Rozwoju w Liechtensteine, nie mógł osobiście przybyć, jednak przekazał swoje podziękowania i refleksje za pomocą nagranej wypowiedzi. Po wysłuchaniu wystąpienia głos zabrali pan Mateusz Handel, zastępca burmistrza Mikołowa oraz pan dr Paweł Kojs, dyrektor ŚOB, którzy podzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji projektu, wskazywali na mocne strony współpracy oraz wpływie samego projektu na miasto, społeczność lokalną i środowisko.

Po przerwie omówione zostały poszczególne działania projektowe. Jako pierwsza wystąpiła pani Barbara Ziemer, koordynatorka warsztatów w ŚOB, która opowiedziała o pracy z uczniami z mikołowskich szkół podstawowych. Wskazała na wyzwania, z którymi mierzyli się edukatorzy oraz efekty, które udało się osiągnąć dzięki realizacji warsztatów edukacyjnych skoncentrowanych na adaptacji do zmian klimatu i świadomości środowiskowej. Kolejną mówczynią była pani Ewelina Roszkowska, która przedstawiła działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Mikołowa i opowiedziała o doświadczeniach związanych z budowaniem społeczności zainteresowanej wdrażaniem błękitno-zielonych inicjatyw w codziennym życiu. Jako ostatni głos zabrał pan dr Leszek Trząski, zastępca dyrektora ŚOB ds. naukowo-dydaktycznych, który skupił się na przemyśleniach wynikających z realizacji działań adaptacyjnych oraz wnioskach wynikających z analiz dokumentów strategicznych i planistycznych Mikołowa.

11.04.2024

Na drugi dzień konferencji przybyły 72 osoby, które zebrały się w Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie, aby porozmawiać o rozwiązaniach z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Spotkanie zostało podzielone na 2 sesje panelowe.

Jako pierwszy wystąpił pan Jarema Rabiński, wieloletni biegły sądowy, rzeczoznawca oraz arborysta, który szczegółowo opowiedział o ochronie drzew w procesie inwestycji, o obowiązkach i odpowiedzialności wynikajacych z przepisów prawa, okraszając wypowiedź wieloma przykładami. Pani dr hab. Marta Pogrzeba, dyrketor IETU, przedstawiła wyniki realizacji projektu Mod4GrIn, który polegał na opracowaniu samowystarczalnego, inteligentnego systemu modułowego, składającego się z zielonego dachu, zielonej ściany oraz roślinności naziemnej zaprojektowanych dla budynków w przestrzeni miejskiej. Ostatnim w tej części prelegentem był pan dr Leszek Trząski, który opowiedział o wpływie zlewni na małe cieki oraz roli powierzchni rozszczelnionych i gospodarce wodą deszczową, ilustrując swoją wypowiedź licznymi fotografiami.

Po przerwie głos zabrali kolejni trzej eksperci. Pan dr inż. arch. Bogusław Hajda, urbanista, rozpoczął próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób wykorzystać rolę i potencjał sportów miejskich w procesie tworzenia i użytkowania błękitno-zielonej infrastruktury. Pan Adam Kapler, botanik, dziennikarz naukowy i historyk nauk przyrodniczych opowiedział o wyjątkowej inicjatywie edukacyjnej, jaką jest projekt „Polska kwitnie”, dodatkowo wskazując przykłady rodzimych nasadzeń. Sesję zamknął pan Maciej Zacher, architekt i urbanista, który z ogromnym entuzjazmem opisywał współpracę z lokalnymi społecznościami, m.in. w trakcie tworzenia ogrodów deszczowych.

Po obiedzie odbyła się sesja terenowa, którą prowadziła pani Monika Zielińska, mikołowska ogrodniczka miejska. Podczas dwugodzinnego spaceru pokazała niektóre zrealizowane inwestycje wskazując ich rolę w systemie retencji wody i dbałości o bioróżnorodność.

12.04.2024

Ostatni dzień konferencji odbył się na terenie Ogrodu Żółtego Ślaskiego Ogrodu Botanicznego i zgromadził 56 osób. Prowadzący, pan Jarema Rabiński, wprowadził uczestników w arkana poprawnie sporządzonej inwenteryzacji dendraflory, szczegółowo omawiając kolejne etapy opisu stanu drzewa, apskety formalne i prawne, a także odpowiedzialność cywilną i karną źle przeprowadzonej inweteryzacji. Ostatnia część szklenia odbyła się w terenie, gdzie pan Michał Wiśniewski, wieloletni aktywny członek Federacji Arborystów Polski, po przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjnych, odpowiadał na pytania uczestników.

O PROJEKCIE
+

Konferencja zamykająca projekt – relacja

W dniach 10-12 kwietnia 2024 roku odbyła się konferencja podsumowywująca projekt.

10.04.2024

Pierwszy dzień konferencji został zorganizowany w podniosłej sali Miejskiej Biblioteki  Publicznej, gdzie zgromadziło się 48 zainteresowanych tematem osób. Konferencję otwarła pani Ewelina Roszkowska, koordynatorka projektu z ramienia Partnera, Śląskiego Ogrodu Botanicznego (ŚOB). Pani Ewelina podsumowała 14  inwestycji, które zostały przeprowadzone na terenie Mikołowa. Z przyczyn niezależnych pan prof. Peter Droege, przedstawiciel drugiego Partnera, Instytutu Strategicznego Rozwoju w Liechtensteine, nie mógł osobiście przybyć, jednak przekazał swoje podziękowania i refleksje za pomocą nagranej wypowiedzi. Po wysłuchaniu wystąpienia głos zabrali pan Mateusz Handel, zastępca burmistrza Mikołowa oraz pan dr Paweł Kojs, dyrektor ŚOB, którzy podzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji projektu, wskazywali na mocne strony współpracy oraz wpływie samego projektu na miasto, społeczność lokalną i środowisko.

Po przerwie omówione zostały poszczególne działania projektowe. Jako pierwsza wystąpiła pani Barbara Ziemer, koordynatorka warsztatów w ŚOB, która opowiedziała o pracy z uczniami z mikołowskich szkół podstawowych. Wskazała na wyzwania, z którymi mierzyli się edukatorzy oraz efekty, które udało się osiągnąć dzięki realizacji warsztatów edukacyjnych skoncentrowanych na adaptacji do zmian klimatu i świadomości środowiskowej. Kolejną mówczynią była pani Ewelina Roszkowska, która przedstawiła działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Mikołowa i opowiedziała o doświadczeniach związanych z budowaniem społeczności zainteresowanej wdrażaniem błękitno-zielonych inicjatyw w codziennym życiu. Jako ostatni głos zabrał pan dr Leszek Trząski, zastępca dyrektora ŚOB ds. naukowo-dydaktycznych, który skupił się na przemyśleniach wynikających z realizacji działań adaptacyjnych oraz wnioskach wynikających z analiz dokumentów strategicznych i planistycznych Mikołowa.

11.04.2024

Na drugi dzień konferencji przybyły 72 osoby, które zebrały się w Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie, aby porozmawiać o rozwiązaniach z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Spotkanie zostało podzielone na 2 sesje panelowe.

Jako pierwszy wystąpił pan Jarema Rabiński, wieloletni biegły sądowy, rzeczoznawca oraz arborysta, który szczegółowo opowiedział o ochronie drzew w procesie inwestycji, o obowiązkach i odpowiedzialności wynikajacych z przepisów prawa, okraszając wypowiedź wieloma przykładami. Pani dr hab. Marta Pogrzeba, dyrketor IETU, przedstawiła wyniki realizacji projektu Mod4GrIn, który polegał na opracowaniu samowystarczalnego, inteligentnego systemu modułowego, składającego się z zielonego dachu, zielonej ściany oraz roślinności naziemnej zaprojektowanych dla budynków w przestrzeni miejskiej. Ostatnim w tej części prelegentem był pan dr Leszek Trząski, który opowiedział o wpływie zlewni na małe cieki oraz roli powierzchni rozszczelnionych i gospodarce wodą deszczową, ilustrując swoją wypowiedź licznymi fotografiami.

Po przerwie głos zabrali kolejni trzej eksperci. Pan dr inż. arch. Bogusław Hajda, urbanista, rozpoczął próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób wykorzystać rolę i potencjał sportów miejskich w procesie tworzenia i użytkowania błękitno-zielonej infrastruktury. Pan Adam Kapler, botanik, dziennikarz naukowy i historyk nauk przyrodniczych opowiedział o wyjątkowej inicjatywie edukacyjnej, jaką jest projekt „Polska kwitnie”, dodatkowo wskazując przykłady rodzimych nasadzeń. Sesję zamknął pan Maciej Zacher, architekt i urbanista, który z ogromnym entuzjazmem opisywał współpracę z lokalnymi społecznościami, m.in. w trakcie tworzenia ogrodów deszczowych.

Po obiedzie odbyła się sesja terenowa, którą prowadziła pani Monika Zielińska, mikołowska ogrodniczka miejska. Podczas dwugodzinnego spaceru pokazała niektóre zrealizowane inwestycje wskazując ich rolę w systemie retencji wody i dbałości o bioróżnorodność.

12.04.2024

Ostatni dzień konferencji odbył się na terenie Ogrodu Żółtego Ślaskiego Ogrodu Botanicznego i zgromadził 56 osób. Prowadzący, pan Jarema Rabiński, wprowadził uczestników w arkana poprawnie sporządzonej inwenteryzacji dendraflory, szczegółowo omawiając kolejne etapy opisu stanu drzewa, apskety formalne i prawne, a także odpowiedzialność cywilną i karną źle przeprowadzonej inweteryzacji. Ostatnia część szklenia odbyła się w terenie, gdzie pan Michał Wiśniewski, wieloletni aktywny członek Federacji Arborystów Polski, po przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjnych, odpowiadał na pytania uczestników.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.