Myśląc o pielęgnacji drzew najczęściej myślimy o ich przycinaniu, jednak zakres prac powinien być o wiele szerszy. Przemyślane i zaplanowane zabiegi są szczególnie ważne w przypadku starodrzewia. W przypadku 3 drzew, które objęliśmy opieką zalecane prace pielęgnacyjne obejmowały:

– leczenie drzew mające na celu przywrócenie optymalnej i długofalowej kondycji drzew;

– pielęgnację drzew w obrębie pnia i konarów obejmującą: oczyszczenie ubytków i ograniczenie rozkładu drewna, przyspieszenie regeneracji tkanek, zastosowanie odpowiednich preparatów w razie konieczności;

– pielęgnacja drzew w koronie – zastosowanie odpowiednich cięć, zgodnie z zasadami chirurgii drzew (w tym wycięcie suchych i połamanych konarów i gałęzi);

– zabezpieczenie powstałych po oczyszczeniu ubytków oraz ran;

– mechaniczne wzmocnienie drzew np. poprzez założenie atestowanych wiązań linowych lub podpór w miarę potrzeb.

Pracom pielęgnacyjnym poddano trzy drzewa:

Lipa drobnolistna rosnącą w Parku Mokre przy ul. Zamkowej to 25 metrowe drzewo, o rozłożystości korony około 15 metrów.

Robinia akacjowa rosnąca na placu Synagogi ma wysokość około 20 metrów, a wielkość jej korony to około 10 metrów.

Jesion wyniosły rosnący przy ulicy Musioła. Jego wysokość to 15 metrów a rozłożystość korony wynosi około 12 metrów.

O PROJEKCIE
+

Nasadzenia i Pielęgnacja Drzew: PIELĘGNACJA STARODRZEWU

Myśląc o pielęgnacji drzew najczęściej myślimy o ich przycinaniu, jednak zakres prac powinien być o wiele szerszy. Przemyślane i zaplanowane zabiegi są szczególnie ważne w przypadku starodrzewia. W przypadku 3 drzew, które objęliśmy opieką zalecane prace pielęgnacyjne obejmowały:

– leczenie drzew mające na celu przywrócenie optymalnej i długofalowej kondycji drzew;

– pielęgnację drzew w obrębie pnia i konarów obejmującą: oczyszczenie ubytków i ograniczenie rozkładu drewna, przyspieszenie regeneracji tkanek, zastosowanie odpowiednich preparatów w razie konieczności;

– pielęgnacja drzew w koronie – zastosowanie odpowiednich cięć, zgodnie z zasadami chirurgii drzew (w tym wycięcie suchych i połamanych konarów i gałęzi);

– zabezpieczenie powstałych po oczyszczeniu ubytków oraz ran;

– mechaniczne wzmocnienie drzew np. poprzez założenie atestowanych wiązań linowych lub podpór w miarę potrzeb.

Pracom pielęgnacyjnym poddano trzy drzewa:

Lipa drobnolistna rosnącą w Parku Mokre przy ul. Zamkowej to 25 metrowe drzewo, o rozłożystości korony około 15 metrów.

Robinia akacjowa rosnąca na placu Synagogi ma wysokość około 20 metrów, a wielkość jej korony to około 10 metrów.

Jesion wyniosły rosnący przy ulicy Musioła. Jego wysokość to 15 metrów a rozłożystość korony wynosi około 12 metrów.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.