🌳 Nasadzenia i pielęgnacja drzew 🌳

Działanie ma na celu zmniejszenie uciążliwości upałów oraz redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie zwiększona powierzchnia zacienienia szlaków komunikacyjnych i placów poprzez nasadzenia i pielęgnację drzew, zgodnie z poniższymi zadaniami:

🌿 Nasadzenia drzew przy centrum przesiadkowym 🌿

Jednym z naszych priorytetów jest nasadzenie drzew wzdłuż drogi rowerowej przy centrum przesiadkowym. Nasadzonych zostanie około 35 drzew o minimalnym obwodzie pni wynoszącym 16 cm na wysokości 100 cm. Dzięki temu zabiegowi, chcemy stworzyć atmosferę komfortu i umożliwić cieszenie się przestrzenią publiczną nawet podczas upalnych dni.

🌳 Zacienienie płyty rynku 🌳

Ważnym elementem naszego projektu jest również zacienienie płyty rynku. Zamierzamy zasadzić 17 drzew wraz z niezbędnym systemem nawadniania, aby stworzyć przyjemne i schronienie przed słońcem miejsce dla mieszkańców i odwiedzających. Te zielone oazy będą nie tylko stanowiły oazę spokoju i świeżego powietrza dla mieszkańców, ale także przyczynią się do poprawy jakości powietrza w okolicy

🌲 Pielęgnacja starodrzewu 🌲

W ramach projektu nie zapominamy również o pielęgnacji istniejącego starodrzewu, które ma szczególne znaczenie z punktu widzenia wieku, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Pielęgnacja obejmuje będzie trzy wyjątkowe drzewa:

1️⃣ Lipę drobnolistną przy ul. Zamkowej

2️⃣ Jesion wyniosły przy ul. Młyńskiej

3️⃣ Robinię akacjową na Placu Synagogi

Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczynią się do poprawy jakości życia w naszej społeczności. Dzięki większej powierzchni zacienienia i odpowiedniej pielęgnacji drzew, stworzymy zdrowsze i bardziej przyjazne środowisko dla nas wszystkich.

Bądźmy razem w tworzeniu zielonej przyszłości!

O PROJEKCIE
+

Nasadzenia i pielęgnacja drzew

🌳 Nasadzenia i pielęgnacja drzew 🌳

Działanie ma na celu zmniejszenie uciążliwości upałów oraz redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie zwiększona powierzchnia zacienienia szlaków komunikacyjnych i placów poprzez nasadzenia i pielęgnację drzew, zgodnie z poniższymi zadaniami:

🌿 Nasadzenia drzew przy centrum przesiadkowym 🌿

Jednym z naszych priorytetów jest nasadzenie drzew wzdłuż drogi rowerowej przy centrum przesiadkowym. Nasadzonych zostanie około 35 drzew o minimalnym obwodzie pni wynoszącym 16 cm na wysokości 100 cm. Dzięki temu zabiegowi, chcemy stworzyć atmosferę komfortu i umożliwić cieszenie się przestrzenią publiczną nawet podczas upalnych dni.

🌳 Zacienienie płyty rynku 🌳

Ważnym elementem naszego projektu jest również zacienienie płyty rynku. Zamierzamy zasadzić 17 drzew wraz z niezbędnym systemem nawadniania, aby stworzyć przyjemne i schronienie przed słońcem miejsce dla mieszkańców i odwiedzających. Te zielone oazy będą nie tylko stanowiły oazę spokoju i świeżego powietrza dla mieszkańców, ale także przyczynią się do poprawy jakości powietrza w okolicy

🌲 Pielęgnacja starodrzewu 🌲

W ramach projektu nie zapominamy również o pielęgnacji istniejącego starodrzewu, które ma szczególne znaczenie z punktu widzenia wieku, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Pielęgnacja obejmuje będzie trzy wyjątkowe drzewa:

1️⃣ Lipę drobnolistną przy ul. Zamkowej

2️⃣ Jesion wyniosły przy ul. Młyńskiej

3️⃣ Robinię akacjową na Placu Synagogi

Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczynią się do poprawy jakości życia w naszej społeczności. Dzięki większej powierzchni zacienienia i odpowiedniej pielęgnacji drzew, stworzymy zdrowsze i bardziej przyjazne środowisko dla nas wszystkich.

Bądźmy razem w tworzeniu zielonej przyszłości!

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.