🌧️💧 Odnowienie i wzmocnienie systemu retencji wody , zagospodarowanie wód deszczowych i wzmocnienie bioróżnorodności w przestrzeni Śląskiego Ogrodu Botanicznego! 💧🌧️

Jesteśmy pełni entuzjazmu, informując Was o realizacji zadania nr 9, które skupia się na odnowieniu i wzmocnieniu systemu retencji wody oraz zagospodarowaniu wód deszczowych w przestrzeni Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie i zachowanie wody opadowej oraz tworzenie i utrzymanie różnorodnych siedlisk dla roślin i zwierząt. Oto, co planujemy:

💦 Zbiorniki astatyczne i i odnowienie stawu hydrofitowego 💦

W ramach tego zadania, będziemy tworzyć zbiorniki astatyczne, które będą przechwytywać i przekierowywać nadmiar wody deszczowej. Ponadto, przeprowadzimy odnowienie stawu hydrofitowego poprzez usunięcie nadmiaru biomasy i odmulenie, co pozwoli na przywrócenie naturalnych funkcji tych siedlisk.

🌿 Retencja w rowach i zbiornikach podziemnych 🌿

Zostanie odtworzona retencja w rowach odbierających wody deszczowe od strony szosy oraz planowanej ścieżki rowerowej. W tym celu, wykonamy rowy filtracyjno-infiltracyjne, które będą odbierać wodę z zbiorników astatycznych i parkingów, a następnie przekazywać ją do odnawianych stawu hydrofitowyego. Dodatkowo, zainstalujemy zbiorniki podziemne betonowe, które zbiorą wodę z terenu.

🌱 Odtworzenie siedlisk i zdolności piętrzącej 🌱

Będziemy odbudowywać zdolność piętrzącą rowu poprzez czyszczenie i profilowanie, instalację zastawek oraz uszczelnienie dna gliną. Dodatkowo, odtworzymy siedlisko dla zadrzewienia łęgowego, co przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności i stworzenia atrakcyjnych miejsc dla roślin i zwierząt.

🌍💚 Dla lepszego środowiska i zachowania wody! 💚🌍

Nasze działania mają na celu przyczynienie się do ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania wodą. Poprzez retencję i zagospodarowanie wód deszczowych, dążymy do minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zachowania wody jako cennego zasobu. Tworzenie różnorodnych siedlisk i odbudowa naturalnych procesów to nasza droga do zwiększenia bioróżnorodności i ochrony naszego pięknego Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

O PROJEKCIE
+

Odnowienie i wzmocnienie systemu retencji wody w ŚOB

🌧️💧 Odnowienie i wzmocnienie systemu retencji wody , zagospodarowanie wód deszczowych i wzmocnienie bioróżnorodności w przestrzeni Śląskiego Ogrodu Botanicznego! 💧🌧️

Jesteśmy pełni entuzjazmu, informując Was o realizacji zadania nr 9, które skupia się na odnowieniu i wzmocnieniu systemu retencji wody oraz zagospodarowaniu wód deszczowych w przestrzeni Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie i zachowanie wody opadowej oraz tworzenie i utrzymanie różnorodnych siedlisk dla roślin i zwierząt. Oto, co planujemy:

💦 Zbiorniki astatyczne i i odnowienie stawu hydrofitowego 💦

W ramach tego zadania, będziemy tworzyć zbiorniki astatyczne, które będą przechwytywać i przekierowywać nadmiar wody deszczowej. Ponadto, przeprowadzimy odnowienie stawu hydrofitowego poprzez usunięcie nadmiaru biomasy i odmulenie, co pozwoli na przywrócenie naturalnych funkcji tych siedlisk.

🌿 Retencja w rowach i zbiornikach podziemnych 🌿

Zostanie odtworzona retencja w rowach odbierających wody deszczowe od strony szosy oraz planowanej ścieżki rowerowej. W tym celu, wykonamy rowy filtracyjno-infiltracyjne, które będą odbierać wodę z zbiorników astatycznych i parkingów, a następnie przekazywać ją do odnawianych stawu hydrofitowyego. Dodatkowo, zainstalujemy zbiorniki podziemne betonowe, które zbiorą wodę z terenu.

🌱 Odtworzenie siedlisk i zdolności piętrzącej 🌱

Będziemy odbudowywać zdolność piętrzącą rowu poprzez czyszczenie i profilowanie, instalację zastawek oraz uszczelnienie dna gliną. Dodatkowo, odtworzymy siedlisko dla zadrzewienia łęgowego, co przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności i stworzenia atrakcyjnych miejsc dla roślin i zwierząt.

🌍💚 Dla lepszego środowiska i zachowania wody! 💚🌍

Nasze działania mają na celu przyczynienie się do ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania wodą. Poprzez retencję i zagospodarowanie wód deszczowych, dążymy do minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zachowania wody jako cennego zasobu. Tworzenie różnorodnych siedlisk i odbudowa naturalnych procesów to nasza droga do zwiększenia bioróżnorodności i ochrony naszego pięknego Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.