Pierwotnie przestrzeń była użytkowana główne przez mieszkańców okolicznych zabudowań. Pierwsze prace polegały na rozbiórce istniejących warstw nawierzchni z kruszywa oraz rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, a także prace porządkowe. W parku zostały wydzielone cztery strefy:

– strefy wejściowe, gdzie zwrócono szczególna uwagę na zniwelowanie barier komunikacyjnych;

– strefa rekreacyjna obejmująca nawierzchnię drewnianą, na której rozmieszczono elementy małej architektury;

– strefa zieleni niskiej to łąka, wzbogacona o nowy układ komunikacyjny, nowe drzewa (m.in. lipy szerokolistne, klony polne, leszczyny, czeremchy i jarząby) oraz zestaw małej architektury.

– strefy komunikacyjne łączące pozostałe strefy.

Teren jest oświetlony i monitorowany.

O PROJEKCIE
+

Park Trzech Pokoleń

Pierwotnie przestrzeń była użytkowana główne przez mieszkańców okolicznych zabudowań. Pierwsze prace polegały na rozbiórce istniejących warstw nawierzchni z kruszywa oraz rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, a także prace porządkowe. W parku zostały wydzielone cztery strefy:

– strefy wejściowe, gdzie zwrócono szczególna uwagę na zniwelowanie barier komunikacyjnych;

– strefa rekreacyjna obejmująca nawierzchnię drewnianą, na której rozmieszczono elementy małej architektury;

– strefa zieleni niskiej to łąka, wzbogacona o nowy układ komunikacyjny, nowe drzewa (m.in. lipy szerokolistne, klony polne, leszczyny, czeremchy i jarząby) oraz zestaw małej architektury.

– strefy komunikacyjne łączące pozostałe strefy.

Teren jest oświetlony i monitorowany.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.