Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Priorytety to:

 1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

„Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście” to projekt realizowany w partnerstwie Gminy Mikołów, Instytutu Strategicznego Rozwoju w Liechtenmsteinie oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, korzystający z dofinansowania w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego reprezentujących wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Wartość projektu to 11659 207 złotych, w tym dofinansowanie ze środków:

 • EOG 8 423 777 złotych
 • budżetu państwa 1 486 548,89 złotych
 • WFOŚiGW w Katowicach 167 tysięcy złotych

Celem projektu jest wzmocnienie odporności miasta na skutki zmian klimatycznych przez zwiększenie jakości i spójności sieci błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeni publicznej.

Zrealizowane zostaną inwestycje łączące tworzenie i odnawianie zieleni z retencją oraz  zagospodarowaniem wód deszczowych. Podjęte zostaną również działania mitygacyjne i edukacyjne.

O PROJEKCIE
+

Fundusze EOG

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Priorytety to:

 1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

„Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście” to projekt realizowany w partnerstwie Gminy Mikołów, Instytutu Strategicznego Rozwoju w Liechtenmsteinie oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, korzystający z dofinansowania w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego reprezentujących wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Wartość projektu to 11659 207 złotych, w tym dofinansowanie ze środków:

 • EOG 8 423 777 złotych
 • budżetu państwa 1 486 548,89 złotych
 • WFOŚiGW w Katowicach 167 tysięcy złotych

Celem projektu jest wzmocnienie odporności miasta na skutki zmian klimatycznych przez zwiększenie jakości i spójności sieci błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeni publicznej.

Zrealizowane zostaną inwestycje łączące tworzenie i odnawianie zieleni z retencją oraz  zagospodarowaniem wód deszczowych. Podjęte zostaną również działania mitygacyjne i edukacyjne.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.