Zapraszamy uczniów klas VII-VIII mikołowskich podstawówek do udziału w konkursie „Kreatywnie dla Klimatu”! Czekają atrakcyjne nagrody!

 • Zadaniem uczniów stworzenie pracy kreatywnej, na temat odczuwalnych w mieście skutków zmian klimatycznych i możliwości przystosowania się do nich. Technika dowolna!

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć na adres Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów; termin dostarczenia prac upływa 31 maja 2023 roku.

Celem konkursu jest:

 • poznanie pojęć związanych z pogodą, klimatem, zmianami klimatycznymi;
 • pogłębianie umiejętności poszukiwania i filtrowania wiadomości na temat klimatu;
 • stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;
 • budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych;
 • rozwijanie umiejętności obserwacji i analizy przyrody.
O PROJEKCIE
+

Konkurs dla uczniów klas VII-VIII

Zapraszamy uczniów klas VII-VIII mikołowskich podstawówek do udziału w konkursie „Kreatywnie dla Klimatu”! Czekają atrakcyjne nagrody!

 • Zadaniem uczniów stworzenie pracy kreatywnej, na temat odczuwalnych w mieście skutków zmian klimatycznych i możliwości przystosowania się do nich. Technika dowolna!

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć na adres Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów; termin dostarczenia prac upływa 31 maja 2023 roku.

Celem konkursu jest:

 • poznanie pojęć związanych z pogodą, klimatem, zmianami klimatycznymi;
 • pogłębianie umiejętności poszukiwania i filtrowania wiadomości na temat klimatu;
 • stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;
 • budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych;
 • rozwijanie umiejętności obserwacji i analizy przyrody.
Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.