W Mokrem, przy ulicy Zamkowej, znajduje się park utworzony w XIX wieku. Zachował się tam dawny układ kompozycyjny, starodrzew oraz 3 stawy, z których największy pełni rolę zbiornika retencyjnego dla wód opadowych zlewanych naturalnie z powierzchni przyległych do parku.

Pierwotnie woda stawu służyła napędzaniu koła młyńskiego młyna zlokalizowanego w parku. Obecnie staw pełni funkcję rekreacyjną, jest ostoją ptaków wodno-błotnych, ma wydzieloną i porośniętą wyspę. Jest położony w zlewni potoku Promna, który stanowi odwodnienie pobliskiego pola golfowego.

W marcu 2022 Uniwersytet Śląski w Katowicach wykonał plan
batymetryczny dzięki któremu wiemy, że staw ma powierzchnię około: 3800 m2, średnią głębokość 1,12 (maksymalną 1,89) a jego pojemność to 4267 m3.

Lista wykonanych prac konserwacyjno-utrzymaniowych jest długa:

 • spuszczenie wody napływowowej,
 • osuszenie i oczyszczenie dna stawu oraz fragmentu rowu doprowadzającego wody opadowe do stawu z zalegających odpadów i osadów dennych pochodzenia organicznego,
 • oczyszczenie, konserwacja i ustabilizowanie m.in. głównego przelewu (pidła) oraz uszczelnienie awaryjnych betonowych rur przelewowych,
 • konserwacja 4 podestów wędkarskich i 1 drewnianej kładki,
 • oczyszczenie, pogłębienie i uzupełnienie kruszywa i piasku miejsca wpływu wód do stawu, w ramach odnowienia naturalnej komory filtracyjno-sedymentacyjnej – uzupełnienie kruszywa granitowego,
 • odsączenie osadu organicznego i jego wywóz,
 • plantowanie i naprawa darni, rekultywacja terenu wokół stawu po zakończeniu prac związanych z oczyszczeniem dna stawu.

O PROJEKCIE
+

Przywrócenie pojemności retencyjnej STAW W MOKREM

W Mokrem, przy ulicy Zamkowej, znajduje się park utworzony w XIX wieku. Zachował się tam dawny układ kompozycyjny, starodrzew oraz 3 stawy, z których największy pełni rolę zbiornika retencyjnego dla wód opadowych zlewanych naturalnie z powierzchni przyległych do parku.

Pierwotnie woda stawu służyła napędzaniu koła młyńskiego młyna zlokalizowanego w parku. Obecnie staw pełni funkcję rekreacyjną, jest ostoją ptaków wodno-błotnych, ma wydzieloną i porośniętą wyspę. Jest położony w zlewni potoku Promna, który stanowi odwodnienie pobliskiego pola golfowego.

W marcu 2022 Uniwersytet Śląski w Katowicach wykonał plan
batymetryczny dzięki któremu wiemy, że staw ma powierzchnię około: 3800 m2, średnią głębokość 1,12 (maksymalną 1,89) a jego pojemność to 4267 m3.

Lista wykonanych prac konserwacyjno-utrzymaniowych jest długa:

 • spuszczenie wody napływowowej,
 • osuszenie i oczyszczenie dna stawu oraz fragmentu rowu doprowadzającego wody opadowe do stawu z zalegających odpadów i osadów dennych pochodzenia organicznego,
 • oczyszczenie, konserwacja i ustabilizowanie m.in. głównego przelewu (pidła) oraz uszczelnienie awaryjnych betonowych rur przelewowych,
 • konserwacja 4 podestów wędkarskich i 1 drewnianej kładki,
 • oczyszczenie, pogłębienie i uzupełnienie kruszywa i piasku miejsca wpływu wód do stawu, w ramach odnowienia naturalnej komory filtracyjno-sedymentacyjnej – uzupełnienie kruszywa granitowego,
 • odsączenie osadu organicznego i jego wywóz,
 • plantowanie i naprawa darni, rekultywacja terenu wokół stawu po zakończeniu prac związanych z oczyszczeniem dna stawu.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.