🌿💦 Przywrócenie pojemności retencyjnej i walorów krajobrazowych XIX-wiecznego stawu w Parku w Mokrem 💦🌿

Co to oznacza? Oto szczegóły:

💧 Odmulenie dla większej retencji 💧

Przez długie lata staw pozostawał bez właściwej pielęgnacji, a odmulenie pozwoli przywrócić jego czynną pojemność retencyjną. Prace będą prowadzone przy użyciu koparki poza sezonem wegetacyjnym i obejmą powierzchnię około 0,32 hektara.

🚰 Komora filtracyjno-sedymentacyjna dla oczyszczenia 🚰

Aby zapewnić lepsze oczyszczanie wód deszczowych przed ich wpływem do stawu, zostanie zainstalowana komora filtracyjno-sedymentacyjna na wlocie. Ta innowacyjna konstrukcja pozwoli na redukcję zanieczyszczeń i osadów, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość wody w stawie. Dzięki temu staw stanie się bardziej ekologiczny i zdrowszy dla ekosystemu.

🌱 Ożywienie brzegów stawu 🌱

Aby przywrócić walory estetyczne i ekologiczne stawu, przewidziano punktowe nasadzenia hydrofitów w strefie brzegowej. Rośliny te będą pełnić nie tylko funkcję ozdobną, ale także poprawią warunki życia dla różnorodnych organizmów wodnych. To krok w kierunku przywrócenia naturalnego piękna i równowagi ekosystemu stawowego.

🌿🌊 Powrót do dawnej świetności 🌊🌿

Dzięki temu zadaniu staw w XIX-wieczny Parku w Mokrem odzyska swoją dawną funkcjonalność i piękno. Poprawa retencji wody, oczyszczanie i przywrócenie zielonych brzegów sprawią, że staw stanie się nie tylko estetycznym elementem krajobrazu, ale także cennym siedliskiem dla roślin i zwierząt.

O PROJEKCIE
+

Przywrócenie pojemności retencyjnej stawu w Parku w Mokrem

🌿💦 Przywrócenie pojemności retencyjnej i walorów krajobrazowych XIX-wiecznego stawu w Parku w Mokrem 💦🌿

Co to oznacza? Oto szczegóły:

💧 Odmulenie dla większej retencji 💧

Przez długie lata staw pozostawał bez właściwej pielęgnacji, a odmulenie pozwoli przywrócić jego czynną pojemność retencyjną. Prace będą prowadzone przy użyciu koparki poza sezonem wegetacyjnym i obejmą powierzchnię około 0,32 hektara.

🚰 Komora filtracyjno-sedymentacyjna dla oczyszczenia 🚰

Aby zapewnić lepsze oczyszczanie wód deszczowych przed ich wpływem do stawu, zostanie zainstalowana komora filtracyjno-sedymentacyjna na wlocie. Ta innowacyjna konstrukcja pozwoli na redukcję zanieczyszczeń i osadów, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość wody w stawie. Dzięki temu staw stanie się bardziej ekologiczny i zdrowszy dla ekosystemu.

🌱 Ożywienie brzegów stawu 🌱

Aby przywrócić walory estetyczne i ekologiczne stawu, przewidziano punktowe nasadzenia hydrofitów w strefie brzegowej. Rośliny te będą pełnić nie tylko funkcję ozdobną, ale także poprawią warunki życia dla różnorodnych organizmów wodnych. To krok w kierunku przywrócenia naturalnego piękna i równowagi ekosystemu stawowego.

🌿🌊 Powrót do dawnej świetności 🌊🌿

Dzięki temu zadaniu staw w XIX-wieczny Parku w Mokrem odzyska swoją dawną funkcjonalność i piękno. Poprawa retencji wody, oczyszczanie i przywrócenie zielonych brzegów sprawią, że staw stanie się nie tylko estetycznym elementem krajobrazu, ale także cennym siedliskiem dla roślin i zwierząt.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.