Na terenie Parku Planty znajdują się dwa stawy retencyjne; na większym z nich ukończono montaż pływającej fontanny. Najwyższy (środkowy) strumień unosi sperloną wodę do wysokości około 3,5 m, a niższe rzędy strumieni tworzą gęstą, dobrze widoczną mgiełkę uzyskującą efekt spienienia wody o średnicy 7 m.

Film włącza się po kliknięciu:

Dlaczego warto napowietrzać stawy i oczka wodne?

  • Zmniejszenie ilości mułu – im straszy jest staw tym więcej składników odżywczych gromadzi się na jego dnie, stając się błotem (mułem). Napowietrzanie wody w stawie sprzyja zasiedlaniu pożytecznych bakterii tlenowych, które zużywają składniki odżywcze, aby ograniczyć gromadzenie się błota i zapobiec jego kumulacji na dnie w przyszłości.
  • Poprawa jakości wody – obumarłe fragmenty roślin nie tylko gromadzą się na dnie stawu stając się mułem, ale są również zawieszone w kolumnie wodnej, co powoduje, że staw wydaje się mętny. Zmniejszając zanieczyszczenia i nadmiar niepotrzebnej materii roślinnej poprzez zwiększenie ilości tlenu i cyrkulacji wody, poprawia się jakość i przejrzystość wody. Dodatkowo, dzięki napowietrzaniu wody w stawie, redukuje się ilość glonów i chwastów, ponieważ w stawie nie będzie tak dużo składników odżywczych, aby napędzać ich wzrost.
  • Zwiększenie poziomu rozpuszczonego tlenu – bez tlenu nie przeżyją pożyteczne bakterie, a ich beztlenowe odpowiedniki nie są tak skuteczne w rozkładaniu materiału organicznego, a ponadto wytwarzają wtedy dwutlenek węgla i siarkowodór, nadając stawowi charakterystyczny, brzydki zapach.O PROJEKCIE
+

Rewitalizacja Parku Planty: FONTANNA NAPOWIETRZAJĄCA

Na terenie Parku Planty znajdują się dwa stawy retencyjne; na większym z nich ukończono montaż pływającej fontanny. Najwyższy (środkowy) strumień unosi sperloną wodę do wysokości około 3,5 m, a niższe rzędy strumieni tworzą gęstą, dobrze widoczną mgiełkę uzyskującą efekt spienienia wody o średnicy 7 m.

Film włącza się po kliknięciu:

Dlaczego warto napowietrzać stawy i oczka wodne?

  • Zmniejszenie ilości mułu – im straszy jest staw tym więcej składników odżywczych gromadzi się na jego dnie, stając się błotem (mułem). Napowietrzanie wody w stawie sprzyja zasiedlaniu pożytecznych bakterii tlenowych, które zużywają składniki odżywcze, aby ograniczyć gromadzenie się błota i zapobiec jego kumulacji na dnie w przyszłości.
  • Poprawa jakości wody – obumarłe fragmenty roślin nie tylko gromadzą się na dnie stawu stając się mułem, ale są również zawieszone w kolumnie wodnej, co powoduje, że staw wydaje się mętny. Zmniejszając zanieczyszczenia i nadmiar niepotrzebnej materii roślinnej poprzez zwiększenie ilości tlenu i cyrkulacji wody, poprawia się jakość i przejrzystość wody. Dodatkowo, dzięki napowietrzaniu wody w stawie, redukuje się ilość glonów i chwastów, ponieważ w stawie nie będzie tak dużo składników odżywczych, aby napędzać ich wzrost.
  • Zwiększenie poziomu rozpuszczonego tlenu – bez tlenu nie przeżyją pożyteczne bakterie, a ich beztlenowe odpowiedniki nie są tak skuteczne w rozkładaniu materiału organicznego, a ponadto wytwarzają wtedy dwutlenek węgla i siarkowodór, nadając stawowi charakterystyczny, brzydki zapach.Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.