🌳🌿 Rewitalizacja Parku Planty – dla piękna i bioróżnorodności! 🌿🌳

Ten piękny park, będący elementem naszych korytarzy ekologicznych i klinów napowietrzających miasto, zasługuje na odnowienie. Nasze inwestycje w tym miejscu mają na celu łagodzenie skutków zmian klimatycznych, takich jak nawalne deszcze i upały, oraz sprzyjanie bioróżnorodności. Co będzie działo się w parku?

🏞️ Przywrócenie zdolności retencyjnej Małego Stawu 🏞️

Przeprowadzimy odmulenie i usuniemy betonowe płyty brzegowe. Następnie wykonamy umocnienie w technologii narzutu kamiennego, co pomoże zwiększyć zdolność zatrzymywania wody. Ponadto zwiększymy różnorodność gatunków szaty brzegowej, co stworzy bardziej ekologiczne i atrakcyjne środowisko dla flory i fauny.

🌊 Wzbogacenie Dużego Stawu o system napowietrzający i fontannę 🌊

Duży Staw również czeka na wzbogacenie składu gatunkowego roślin brzegowych. Również zaplanowano system napowietrzający, który zapewni odpowiednie natlenienie wody i poprawi warunki życia dla organizmów wodnych. Ponadto fontanna to piękny elementy, który doda uroku i oferują chwilę odprężenia w gorące dni pełniąc ważną rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatu.

🚶‍♀️ Rozszczelnienie nawierzchni alejek 🚶‍♂️

Nasze działania obejmują również rozszczelnienie nawierzchni alejek. Dążymy do stworzenia bardziej przepuszczalnych powierzchni, które pozwolą na lepsze absorbowanie wody deszczowej przez grunt. To pomoże w łagodzeniu skutków nawalnych deszczy oraz wpłynie na ogólną retencję wody w parku.

🌱 Wzbogacenie systemu roślinności parkowej o gatunki rodzime 🌱

Kolejnym ważnym aspektem naszego projektu jest wzbogacenie wielokondygnacyjnego systemu roślinności parkowej o gatunki rodzime. Będziemy dbać o zachowanie układu alejek, które stanowią integralną część parku wpisanego do rejestru zabytków. Dążymy również do zwiększenia różnorodności roślinności, aby stworzyć przyjazne środowisko dla lokalnej flory i fauny.

Park Planty ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego też otrzymaliśmy pozytywną akceptację inspektora WUOZ w Katowicach. Jesteśmy podekscytowani rozpoczęciem prac i dążeniem do odtworzenia piękna i bioróżnorodności tego wyjątkowego miejsca!

O PROJEKCIE
+

Rewitalizacja Parku Planty

🌳🌿 Rewitalizacja Parku Planty – dla piękna i bioróżnorodności! 🌿🌳

Ten piękny park, będący elementem naszych korytarzy ekologicznych i klinów napowietrzających miasto, zasługuje na odnowienie. Nasze inwestycje w tym miejscu mają na celu łagodzenie skutków zmian klimatycznych, takich jak nawalne deszcze i upały, oraz sprzyjanie bioróżnorodności. Co będzie działo się w parku?

🏞️ Przywrócenie zdolności retencyjnej Małego Stawu 🏞️

Przeprowadzimy odmulenie i usuniemy betonowe płyty brzegowe. Następnie wykonamy umocnienie w technologii narzutu kamiennego, co pomoże zwiększyć zdolność zatrzymywania wody. Ponadto zwiększymy różnorodność gatunków szaty brzegowej, co stworzy bardziej ekologiczne i atrakcyjne środowisko dla flory i fauny.

🌊 Wzbogacenie Dużego Stawu o system napowietrzający i fontannę 🌊

Duży Staw również czeka na wzbogacenie składu gatunkowego roślin brzegowych. Również zaplanowano system napowietrzający, który zapewni odpowiednie natlenienie wody i poprawi warunki życia dla organizmów wodnych. Ponadto fontanna to piękny elementy, który doda uroku i oferują chwilę odprężenia w gorące dni pełniąc ważną rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatu.

🚶‍♀️ Rozszczelnienie nawierzchni alejek 🚶‍♂️

Nasze działania obejmują również rozszczelnienie nawierzchni alejek. Dążymy do stworzenia bardziej przepuszczalnych powierzchni, które pozwolą na lepsze absorbowanie wody deszczowej przez grunt. To pomoże w łagodzeniu skutków nawalnych deszczy oraz wpłynie na ogólną retencję wody w parku.

🌱 Wzbogacenie systemu roślinności parkowej o gatunki rodzime 🌱

Kolejnym ważnym aspektem naszego projektu jest wzbogacenie wielokondygnacyjnego systemu roślinności parkowej o gatunki rodzime. Będziemy dbać o zachowanie układu alejek, które stanowią integralną część parku wpisanego do rejestru zabytków. Dążymy również do zwiększenia różnorodności roślinności, aby stworzyć przyjazne środowisko dla lokalnej flory i fauny.

Park Planty ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego też otrzymaliśmy pozytywną akceptację inspektora WUOZ w Katowicach. Jesteśmy podekscytowani rozpoczęciem prac i dążeniem do odtworzenia piękna i bioróżnorodności tego wyjątkowego miejsca!

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.