Ścieżka pieszo-rowerowa połączyła dwa sołectwa: Mokre i Bujaków. Wzdłuż całej, około 3,5-kilometrowej ścieżki, nasadzono drzewa, krzewy oraz trawy i byliny. Zamontowane zostały również 3 miejsca postojowe z ławką. Z myślą o retencji wody i zagospodarowaniu wód deszczowych zastosowano szereg rozwiązań bazujących na przyrodzie: rów infiltracyjno-filtracyjny, niecki oraz mokradła.

O PROJEKCIE
+

Ścieżka pieszo-rowerowa

Ścieżka pieszo-rowerowa połączyła dwa sołectwa: Mokre i Bujaków. Wzdłuż całej, około 3,5-kilometrowej ścieżki, nasadzono drzewa, krzewy oraz trawy i byliny. Zamontowane zostały również 3 miejsca postojowe z ławką. Z myślą o retencji wody i zagospodarowaniu wód deszczowych zastosowano szereg rozwiązań bazujących na przyrodzie: rów infiltracyjno-filtracyjny, niecki oraz mokradła.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.