Parking przy ul. Więcka został przeorganizowany. Dzięki zastosowaniu płyt typu YOUMBA oraz geo-graty powierzchnia została rozszczelniona, przestrzeń wypełniona humusem oraz obsiana trawą. Spływające wody deszczowe są częściowo gromadzone dzięki nowym zbiornikom, a częściowo nawadniają tereny zielone. Nasadzono drzewa, krzewy oraz byliny oraz ustawiono domki dla owadów.

O PROJEKCIE
+

Zielony parking przy ul. Więcka

Parking przy ul. Więcka został przeorganizowany. Dzięki zastosowaniu płyt typu YOUMBA oraz geo-graty powierzchnia została rozszczelniona, przestrzeń wypełniona humusem oraz obsiana trawą. Spływające wody deszczowe są częściowo gromadzone dzięki nowym zbiornikom, a częściowo nawadniają tereny zielone. Nasadzono drzewa, krzewy oraz byliny oraz ustawiono domki dla owadów.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.