Park Planty zyskał nowe rośliny, bardzo potrzebne krzewy oraz byliny. W wyniku nasadzeń krzewów zyskujemy ochronę przed wiatrem i kurzem, pomagamy zwierzętom tworząc miejsca schronienia oraz źródło pożywienia.

Nasadzono kilkanaście gatunków, m.in. różaneczniki, róże, azalie, derenie, kaliny, rokitniki.

O PROJEKCIE
+

Wzbogacenie wielokondygnacyjnego systemu roślinności parkowej o gatunki rodzime

Park Planty zyskał nowe rośliny, bardzo potrzebne krzewy oraz byliny. W wyniku nasadzeń krzewów zyskujemy ochronę przed wiatrem i kurzem, pomagamy zwierzętom tworząc miejsca schronienia oraz źródło pożywienia.

Nasadzono kilkanaście gatunków, m.in. różaneczniki, róże, azalie, derenie, kaliny, rokitniki.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.