Drewniana sala edukacyjna została postawiona na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Ta imponująca konstrukcja składa się z dwóch poziomów: na dolnym znajduje się terenowa sala edukacyjna, która może pomieścić do 80 osób, a na górnym ścieżka dydaktyczna – zielony dach z nasadzoną rodzimą roślinnością. Rośliny są opisane i stanowią przykład nasadzeń intensywnych oraz ekstensywnych.  Nadmiar wód deszczowych został skierowany do gruntu oraz do zbiornika podziemnego, który zostanie wykorzystany lokalnie. Na ścieżkę można wejść z obu stron, z jednej schodami a z drugiej podjazdem, jest zabezpieczona barierkami. Głównym celem zielonej terenowej sali edukacyjnej jest edukacja na temat zmian klimatycznych oraz możliwości adaptacyjnych. W tym miejscu, lokalna społeczność będzie miała możliwość zdobywania wiedzy na temat wpływu zmian klimatycznych na nasze środowisko oraz odkrywania różnorodnych rozwiązań, które mogą pomóc w adaptacji do tych zmian. Będzie to również doskonała okazja do promowania zrównoważonego stylu życia i zachęcania do podejmowania ekologicznych działań. Obie części będą już niedługo do dyspozycji gości Ogrodu.

Prace budowlane trwały kilkanaście miesięcy i obejmowały:

 • skucie zastanych elementów żelbetowych,
 • wykonanie podziemnego, betonowego zbiornika na wody opadowe,
 • wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe drewnianych słupów konstrukcji wiaty,
 • wykonanie drewnianej konstrukcji wiaty,
 • wykonanie hydroizolacji,
 • wykonanie zielonego dachu: poletek edukacyjnych będących przykładami intensywnych oraz ekstensywnych zielonych dachów o zróżnicowanej roślinności,
 • wykonanie instalacji pozwalającej na ponowne wykorzystanie wody w celu ewentualnego nawodnienia roślinności znajdującej się na dachu,
 • wykonanie nasypu jako naturalnego podejścia do górnej części sali,
 • odwodnienie sali i odprowadzenie wód do podziemnego zbiornika z przelewem awaryjnym rozsączającym do gruntu,
 • utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej,
 • wykonanie dwóch pomieszczeń technicznych w dolnej części konstrukcji,
 • zabezpieczenie konstrukcji przed korozją,
 • wykonanie w obrębie sali elementów małej architektury: tablic edukacyjnych, ławek, stołów i koszy na śmieci,
 • zasadzenie roślin przystosowanych do konstrukcji dachów płaskich,
 • doprowadzenie instalacji elektrycznej do altany i pomieszczeń technicznych,
 • doprowadzenie wody do altany.

O PROJEKCIE
+

Zielona, terenowa sala edukacyjna

Drewniana sala edukacyjna została postawiona na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Ta imponująca konstrukcja składa się z dwóch poziomów: na dolnym znajduje się terenowa sala edukacyjna, która może pomieścić do 80 osób, a na górnym ścieżka dydaktyczna – zielony dach z nasadzoną rodzimą roślinnością. Rośliny są opisane i stanowią przykład nasadzeń intensywnych oraz ekstensywnych.  Nadmiar wód deszczowych został skierowany do gruntu oraz do zbiornika podziemnego, który zostanie wykorzystany lokalnie. Na ścieżkę można wejść z obu stron, z jednej schodami a z drugiej podjazdem, jest zabezpieczona barierkami. Głównym celem zielonej terenowej sali edukacyjnej jest edukacja na temat zmian klimatycznych oraz możliwości adaptacyjnych. W tym miejscu, lokalna społeczność będzie miała możliwość zdobywania wiedzy na temat wpływu zmian klimatycznych na nasze środowisko oraz odkrywania różnorodnych rozwiązań, które mogą pomóc w adaptacji do tych zmian. Będzie to również doskonała okazja do promowania zrównoważonego stylu życia i zachęcania do podejmowania ekologicznych działań. Obie części będą już niedługo do dyspozycji gości Ogrodu.

Prace budowlane trwały kilkanaście miesięcy i obejmowały:

 • skucie zastanych elementów żelbetowych,
 • wykonanie podziemnego, betonowego zbiornika na wody opadowe,
 • wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe drewnianych słupów konstrukcji wiaty,
 • wykonanie drewnianej konstrukcji wiaty,
 • wykonanie hydroizolacji,
 • wykonanie zielonego dachu: poletek edukacyjnych będących przykładami intensywnych oraz ekstensywnych zielonych dachów o zróżnicowanej roślinności,
 • wykonanie instalacji pozwalającej na ponowne wykorzystanie wody w celu ewentualnego nawodnienia roślinności znajdującej się na dachu,
 • wykonanie nasypu jako naturalnego podejścia do górnej części sali,
 • odwodnienie sali i odprowadzenie wód do podziemnego zbiornika z przelewem awaryjnym rozsączającym do gruntu,
 • utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej,
 • wykonanie dwóch pomieszczeń technicznych w dolnej części konstrukcji,
 • zabezpieczenie konstrukcji przed korozją,
 • wykonanie w obrębie sali elementów małej architektury: tablic edukacyjnych, ławek, stołów i koszy na śmieci,
 • zasadzenie roślin przystosowanych do konstrukcji dachów płaskich,
 • doprowadzenie instalacji elektrycznej do altany i pomieszczeń technicznych,
 • doprowadzenie wody do altany.

Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.