O PROJEKCIE
+

ARCHIWUM

Wydawnictwa

W trakcie realizacji projektu wydaliśmy 5 publikacji, które są dystrybuowane wśród mieszkańców Mikołowa oraz osób, […]


WIĘCEJ

Ścieżka pieszo-rowerowa

Ścieżka pieszo-rowerowa połączyła dwa sołectwa: Mokre i Bujaków. Wzdłuż całej, około 3,5-kilometrowej ścieżki, nasadzono drzewa, […]


WIĘCEJ

Zielona, terenowa sala edukacyjna

Drewniana sala edukacyjna została postawiona na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Ta imponująca konstrukcja składa się […]


WIĘCEJ

Odnowienie i wzmocnienie systemu retencji wód, zagospodarowanie wód deszczowych i wsparciebioróżnorodności w przestrzeni ŚOB

Realizacja tej wieloaspektowej inwestycji trwała kilka miesięcy. Jej efekty nie są wizualnie spektakularne, natomiast wartość […]


WIĘCEJ

Pergole zacieniające

Na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego, w okolicy placu zabaw, zostały postawione dwie pergole ażurowe. Każda […]


WIĘCEJ

Zielone przystanki

Pasażerowie czekający na autobusy mogą już korzystać z 5 nowych wiat przystankowych, nie bez podstaw […]


WIĘCEJ

Zielony parking przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym

Przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym przebudowano parking ogólnodostępny przeznaczony dla samochodów osobowych oraz autokarów. Nie jest […]


WIĘCEJ

Tworzenie nowych terenów zielonych: OGRÓD DESZCZOWY

Ogrody deszczowe w dużym stopniu pomagają w retencji wody. Taki ogród nie tylko wyłapuje deszczówkę, […]


WIĘCEJ

Konferencja zamykająca projekt – relacja

W dniach 10-12 kwietnia 2024 roku odbyła się konferencja podsumowywująca projekt. 10.04.2024 Pierwszy dzień konferencji […]


WIĘCEJ

Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 3

W sprawie konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w mieście” Szanowni […]


WIĘCEJ

Nasadzenia i Pielęgnacja Drzew: ZACIENIENIE PŁYTY RYNKU

Na rynku w Mikołowie pojawiło się 17 lip drobnolistnych, są również nowe rabaty obsadzone różami […]


WIĘCEJ

Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 2

W sprawie konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w mieście” Szanowni […]


WIĘCEJ

Fotowoltaika na dachu stróżówki

Przy wjeździe do Śląskiego Ogrodu Botanicznego znajduje się budynek stróżówki, na dachu którego zamontowanych zostało […]


WIĘCEJ

Wzbogacenie wielokondygnacyjnego systemu roślinności parkowej o gatunki rodzime

Park Planty zyskał nowe rośliny, bardzo potrzebne krzewy oraz byliny. W wyniku nasadzeń krzewów zyskujemy […]


WIĘCEJ

Park Trzech Pokoleń

Pierwotnie przestrzeń była użytkowana główne przez mieszkańców okolicznych zabudowań. Pierwsze prace polegały na rozbiórce istniejących […]


WIĘCEJ

Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 1

Komunikat 1 dot. konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej […]


WIĘCEJ

Zielony parking przy ul. Więcka

Parking przy ul. Więcka został przeorganizowany. Dzięki zastosowaniu płyt typu YOUMBA oraz geo-graty powierzchnia została […]


WIĘCEJ

Rewitalizacja Parku Planty: wzbogacenie składu gatunkowego roślin brzegowych

Duży Staw w Parku Planty zyskał nie tylko fontannę napowietrzającą, ale również nową, wzbogaconą w […]


WIĘCEJ

Rewitalizacja Parku Planty: przywrócenie zdolności retencyjnej Małego Stawu

Mały Staw jest jednym ze zbiorników retencyjnych dla wód opadowych z powierzchni parku. Aby mógł […]


WIĘCEJ

Rozszczelnienie alejek w Parku Planty

Park Planty w Mikołowie jest wpisany do rejestru zabytków, ochronie podlegają: Oznacza to, że prowadząc […]


WIĘCEJ
Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.