O PROJEKCIE
+

ARCHIWUM

Wzbogacenie wielokondygnacyjnego systemu roślinności parkowej o gatunki rodzime

Park Planty zyskał nowe rośliny, bardzo potrzebne krzewy oraz byliny. W wyniku nasadzeń krzewów zyskujemy […]


WIĘCEJ

Park Trzech Pokoleń

Pierwotnie przestrzeń była użytkowana główne przez mieszkańców okolicznych zabudowań. Pierwsze prace polegały na rozbiórce istniejących […]


WIĘCEJ

Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 1

Komunikat 1 dot. konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej […]


WIĘCEJ

Zielony parking przy ul. Więcka

Parking przy ul. Więcka został przeorganizowany. Dzięki zastosowaniu płyt typu YOUMBA oraz geo-graty powierzchnia została […]


WIĘCEJ

Rewitalizacja Parku Planty: wzbogacenie składu gatunkowego roślin brzegowych

Duży Staw w Parku Planty zyskał nie tylko fontannę napowietrzającą, ale również nową, wzbogaconą w […]


WIĘCEJ

Rewitalizacja Parku Planty: przywrócenie zdolności retencyjnej Małego Stawu

Mały Staw jest jednym ze zbiorników retencyjnych dla wód opadowych z powierzchni parku. Aby mógł […]


WIĘCEJ

Rozszczelnienie alejek w Parku Planty

Park Planty w Mikołowie jest wpisany do rejestru zabytków, ochronie podlegają: Oznacza to, że prowadząc […]


WIĘCEJ

Konferencja Zamykająca Projekt – Komunikat 1

Komunikat 1 dot. konferencji zamykającej projekt „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej […]


WIĘCEJ

Trzy gry mobilne!

Zapraszamy do udziału w trzech grach mobilnych! Przed startem gry należy: Na starcie gry W […]


WIĘCEJ

Odgłosy Doliny – Rowerowa Gra Mobilna

Pierwszych 50 śmiałków ruszyło na spotkanie z Duchem Lasu! Premiera odbyła się 23 lipca 2023 […]


WIĘCEJ

Zielona przygoda w Ogrodzie Czerwonym

Premiera gry odbyła się 16 lipca 2023 roku. Dla 11 zespołów niestraszny był upał i […]


WIĘCEJ

Wizyta studyjna

W dniach 25-27 czerwca 2023 roku mieliśmy niezwykłą okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej w Liechtensteinie. […]


WIĘCEJ

Zostań urbanistą przyszłości!

Premiera gry odbyła się 17 czerwca 2023. W rozgrywce wzięło udział 36 graczy. Wszystkie drużyny […]


WIĘCEJ

Przywrócenie pojemności retencyjnej STAW W MOKREM

W Mokrem, przy ulicy Zamkowej, znajduje się park utworzony w XIX wieku. Zachował się tam […]


WIĘCEJ

Rewitalizacja Parku Planty: FONTANNA NAPOWIETRZAJĄCA

Na terenie Parku Planty znajdują się dwa stawy retencyjne; na większym z nich ukończono montaż […]


WIĘCEJ

Nasadzenia i Pielęgnacja Drzew: PIELĘGNACJA STARODRZEWU

Myśląc o pielęgnacji drzew najczęściej myślimy o ich przycinaniu, jednak zakres prac powinien być o […]


WIĘCEJ

Tworzenie nowych terenów zielonych: PARK KIESZONKOWY

Czym są parki kieszonkowe? Latami bezrefleksyjnie zabudowywaliśmy każdy dostępny w miastach metr. Nadszedł jednak czas […]


WIĘCEJ

Rozwiązania OZE: ZIELONE ŁADOWARKI

Zielone ładowarki to banki energii, wyposażone w panel fotowoltaiczny oraz akumulator żelowy. Każda posiada 3 […]


WIĘCEJ

Rozwiązania OZE: HYBRYDOWE LAMPY LED

Trzy hybrydowe lampy LED zostały ustawione na ulicy Polnej i Podgórnej w Mikołowie. Na jakiej […]


WIĘCEJ

Nasadzenia i pielęgnacja drzew: nasadzenia przy CENTRUM PRZESIADKOWYM

Przebudowane Centrum Przesiadkowe w Mikołowie zyskało 35 sztuk lip drobnolistych. Są to piękne i okazałe […]


WIĘCEJ
Iceland Liechtenstein Norway grants Mikołów ogród życia LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR STRATEGIC DEVELOPMENT Polska Śląski Ogród Botaniczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Klimatu i Środowiska Mikołów dla klimatu

Projekt finansowany jest z środków MF EOG na lata 2014-2021. Dofinansowany z środków WFOŚiGW w Katowicach.